reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© daimy dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 15 kwietnia 2015

Syndyk FagorMastercook odsunięta od sprzedaży zakładów

Wczoraj, 14 kwietnia Sąd Gospodarczy we Wrocławiu wyznaczył zastępcę syndyka Annę Łukaszyn.

Sędzia komisarz Jarosław Horobiowski, przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, który zajmuje się sprawą FagorMastercook, nałożył także na syndyk Teresę Kalisz grzywnę w wysokości 30 tys. PLN za niewykonanie poprzednich postanowień dotyczących sprzedaży spółki firmie Bosch. Jednocześnie sędzia wyznaczył nowego syndyka Annę Łukaszyn. Decyzja sędziego nie jest jeszcze prawomocna, oznacza to że syndyk może się od niej odwołać. Anna Łukaszyn ma doprowadzić do podpisania umowy sprzedaży wrocławskich zakładów FagorMastercook koncernowi BSH. Dotychczasowa syndyk Teresa Kalisz czterokrotnie odmawiała zawarcia kontraktu z BSH argumentując, że cena 90 mln PLN oferowana przez niemiecką firmę jest zbyt niska. BSH poinformowało, że oferta jest ważna do 17 kwietnia. Niemcy chcą zapłacić za zakład 90 mln PLN i zainwestować kolejne 120 mln PLN. Do końca 2019 roku planują zorganizować co najmniej 300 miejsc pracy. Jak mówi Leszek Bąk, przewodniczący zakładowej „Solidarności” w FagorMastercook, gdyby niemiecki inwestor przejął fabrykę, produkcja mogłaby ruszyć w pierwszym kwartale 2017 roku. - Inżynierowie, specjaliści od procesu produkcji mówią, że nie będzie to wcześniej [uruchomienie fabryki – przyp. red.] niż pół roku od przejęcia fabryki. A do tego jeszcze droga daleka, bo musi nastąpić podpisanie umowy przedwstępnej, a później aktu notarialnego. Przewiduję, że podpisanie tych dokumentów może nastąpić najwcześniej w czerwcu. A produkcja myślę, że mogłaby ruszyć w I kwartale 2017 roku. Do gry o fabrykę FagorMastercook włączyła się także chińska firma Haier, która wczoraj poinformowała o złożeniu oferty o wartości 120 mln PLN, ale odbyło się to cztery miesiące po zakończeniu przetargu. --- Źródło: solidarność.wroc.pl
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2