reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cookelma dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 09 kwietnia 2015

Nowy wiceprezes w Creotech Instruments

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) dokonała zmian składzie Zarządu firmy Creotech Instruments S.A. Dotychczasowego wiceprezesa ds. finansowych Krzysztofa Maślankowskiego zastąpił dr Mariusz Andrzejczak.

Nowy członek zarządu kosmicznej spółki z Piaseczna od lat związany jest z branżą. Pełni funkcję prezesa Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, którego celem jest konsolidacja środowiska polskich przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji zainteresowanych eksploracją przestrzeni kosmicznej. ZPSK działa na rzecz podniesienia potencjału ekonomicznego polskiego sektora kosmicznego. Mariusz Andrzejczak tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki uzyskał na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Posiada również tytuł MBA nadany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Dotychczas pracował naukowo dla uczelni, był odpowiedzialny za koordynację dużych projektów europejskich dla instytutów badawczych, a ostatnio zajmował się rozwojem i międzynarodową współpracą przemysłową w Polskim Holdingu Obronnym sp z o.o.. W latach 2007-2009 był członkiem Komitetu ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej przy Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego. Doświadczenia dr Andrzejczaka związane są z komercjalizacją nowych technologii w przemyśle w partnerstwie z dużymi spółkami międzynarodowymi. - Moim najistotniejszym celem jest stworzenie podstaw do dynamicznego rozwoju opartego na mocnych fundamentach ekonomicznych – mówi dr Mariusz Andrzejczak, wiceprezes Creotech Instruments S.A. - Spółka posiada ogromny potencjał rozwojowy, który ze względu na specyfikę branży, może być wykorzystany tylko w przypadku ścisłej współpracy z dużymi korporacjami zagranicznymi, organizacjami międzynarodowymi oraz nowo stworzoną Polską Agencją Kosmiczną. ARP wspiera polskie innowacje ARP S.A., z ramienia której do zarządu Creotech został powołany nowy wiceprezes zarządu, docelowo, w wyniku dokapitalizowań, obejmie ponad 19% akcji spółki. Władze ARP podkreślają, że inwestycja w młodą i dynamiczną firmę z Piaseczna jest przykładem nowej filozofii wspierania polskich innowacyjnych firm i inwestowania w innowacje. - Przemysł kosmiczny to branża o ponadprzeciętnej dynamice wzrostu, mająca ogromny wpływ na rozwój gospodarki. Creotech ma bardzo duży potencjał, który należy dobrze wykorzystać. Przed firmą stoją nowe wyzwania. Zarówno kompetencje branżowe pana dr. Andrzejczaka, jak i jego doświadczenie w realizacji wielu ważnych projektów w ramach konsorcjów pomogą spółce Creotech w jej dalszym intensywnym rozwoju - podkreśla Aleksandra Magaczewska, prezes zarządu ARP S.A. Creotech planuje szybko zwiększać skalę działalności Creotech Instruments S.A. jest najbardziej zaawansowanym polskim przedsiębiorstwem w zakresie montażu elementów satelitów zgodnie z normami stosowanymi przez Europejską Agencję Kosmiczną. W przeciągu 3 lat firma chce osiągnąć przychód ok. 100 mln złotych rocznie, a w osiągnięciu tych celów pomóc ma pozyskanie dużych, wieloletnich projektów integracji i montażu satelitów o wadze do 150 kg. Dodatkowo technologie rozwijane przez Creotech mogą być wykorzystane do stworzenia produktów w obszarze aparatury naukowej, bezpieczeństwa, w przemyśle, np. telekomunikacyjnym, zapewniając istotne korzyści konkurencyjne w skali światowej. W związku z ambitnymi planami rozwojowymi zatrudnienie w spółce w przeciągu trzech lat może wzrosnąć nawet prawie czterokrotnie – z obecnych około 40 pracowników do ponad 150 specjalistów. - W bieżącym roku udziałowcy spółki Creotech Instruments S.A. podejmą decyzję dotyczące ewentualnego poszukiwania inwestorów – mówi dr Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments S.A. - Zarząd nie wyklucza także poszukiwania kapitału na inwestycje poprzez wejście na giełdę. Obie decyzje są jednak jeszcze przed nami.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-1