reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© nomadsoul1 dreamstime.com Wiązki | 07 kwietnia 2015

Kabel-Technik-Polska bliżej PKC Group

31 marca 2015 roku Kabel-Technik-Polska (KTP), spółka zależna Groclin S.A., nabyła aktywa znacznej wartości w postaci znaków towarowych. Łączna wartość transakcji to 51 mln PLN.

Nabycie praw do znaków towarowych nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży z dnia 31 marca 2015 roku zawartej pomiędzy KTP jako kupującym oraz Marketing Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna Spółka Jawna („MIGA”) jako sprzedającym. Ponadto 1 kwietnia br. Groclin S.A. dokonał zbycia aktywów o istotnej wartości w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), stanowiącego część działalności operacyjnej związanej z produkcją wiązek elektrycznych obejmującą organizacyjnie wyodrębniony w przedsiębiorstwie spółki Groclin S.A. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności obejmującej produkcję wiązek elektrycznych w Grodzisku Wielkopolskim, wraz ze zobowiązaniami, na rzecz Kabel-Technik-Polska. Wartość ZCP na 1 kwietnia 2015 roku określona została na kwotę 15 mln PLN, a zbycie ZCP na rzec KTP nastąpiło w wykonaniu obowiązku wniesienia wkładu niepieniężnego do KTP w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego KTP i objęciem przez Groclin S.A. 55397 sztuk udziałów w kapitale zakładowym KTP. Warto przypomnieć, że 13 lutego 2015 roku PKC Group ogłosił przejęcie działu produkcji wiązek od Groclin SA, transakcja obejmuje spółkę zależną Groclin czyli Kabel-Technik-Polska. PKC Group przejmuje działalność Wiring & Controls prowadzoną w Czaplinku, Drawsku Pomorskim, Białogardzie i w Grodzisku Wlkp.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-2