reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vladek dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 kwietnia 2015

Medicalgorithmics w Brazylii

Producent systemu PocketECG podpisał umowę aliansu strategicznego z brazylijską firmą ITMS do Brasil. Medicalgorithmics szacuje wartość umowy netto na 21,28 mln PLN w okresie 5 lat.

Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dostarczania przez spółkę urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez partnera i świadczenia za pomocą PocketECG usług diagnostyki medycznej. Spółka będzie realizowała powyższą umowę z wykorzystaniem najnowszej generacji produktu– systemu PocketECG III. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością jej wypowiedzenia. Umowa zapewnia brazylijskiej firmie, z określonymi nią wyjątkami, wyłączność na terytorium Brazylii. Medicalgorithmics udzielił partnerowi prawa pierwszeństwa dostępu do nowych technologii z obszaru kardiologii wprowadzanych przez firmę do obrotu na wyżej wskazanym terytorium.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1