reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 21 lipca 2009

iSuppli przewiduje mniejszy zakres outsourcingu LCD-TV

Według obecnych szacunków iSuppli, w roku 2009 około 31.3% LCD TV zostanie wyprodukowanych przez firmy EMS/OEM , podczas gdy poprzednia prognoza mówiła o ich udziale na poziomie 37%.

iSuppli przewidywało, iż w roku 2008 w kooperacji z firmami EMS/OEM zostanie wyprodukowanych 35.2% LCD TV, podczas gdy dane za ubiegły rok wskazują, iż firmy zewnętrzne dostarczyły jedynie 28.7% odbiorników TV. Trend ten ma być kontynuowany również w bieżącym roku, tak więc iSuppli obniżyło swoją prognozę udziału firm EMS/OEM w produkcji LCD TV o 5.6 punktów procentowych. Na kolejne lata - 2010, 2011 oraz 2012 – prognoza została obniżona odpowiednio o 4.8, 3.2 oraz 2.6 punktu. Tabela i wykres poniżej obrazują poprzednią i obecną prognozę iSuppli udziału producentów kontraktowych w produkcji LCD TV. Zasadniczą przyczyną zmiany prognozy jest spadek popytu, który wymusił z kolei na japońskich i koreańskich producentach pozostawienie większej ilości produkcji we własnych fabrykach, celem optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych. Główni gracze ponoszą straty Samsung Digital Multimedia Division, w której uplasowany jest biznes odbiorników TV, w roku 2008 odnotował stratę na poziomie 311 mln USD. W roku fiskalnym 2008, kończącym się w marcu 2009, Sony odnotowało największą w historii stratę operacyjną w wysokości 2.4 mld USD. Podobnie Sharp, w ostatnim roku obrotowym wykazał stratę netto w wysokości 1.3 mld USD. TPV Technology Ltd., który przed długi czas był największym na świecie producentem LCD-TV typu ODM, w roku 2008 także odnotował gorsze wyniki finansowe. W początkach roku 2008 planował wyprodukowanie 7.5 milionów sztuk LCD TV, lecz w rzeczywistości było to jedynie 6 mln sztuk. W wyniku straty za 3Q oraz 4Q roku, cały rok 2008 zakończył wynikiem netto na poziomie 97.2 mln USD, o 46%b mniejszym niż w roku 2007.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2020 11:11 V15.3.0-2