reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stefan hermans dreamstime.com Nauka | 27 lutego 2015

Start superkomputera i projektu CD NIWA na PG

Politechnika Gdańska uruchamia jeden z najszybszych komputerów w Polsce i Europie. Inaguracja projektu CD NIWA i uroczyste uruchomienie superkomputera odbędzie się 2 marca 2014 roku.

Superkomputer wykonujący biliard operacji matematycznych na sekundę wart jest 30 mln złotych i znacznie przewyższa zasoby informatyczne większości organizacji i firm w Polsce. To potężne narzędzie będzie sercem Projektu CD NIWA (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji), otwierającym możliwości współpracy zespołu projektu z przedstawicielami świata biznesu. Celem działań będzie m. in. poszukiwanie nowych rozwiązań informatycznych wymagających dużych mocy obliczeniowych. Klaster został zainstalowany w Centrum Informatycznym TASK PG, zastępując swojego poprzednika: superkomputer Galerę, działającą w tym miejscu od 2008 roku. I tak samo jak Galera, służyć będzie całej społeczności akademickiej Pomorza. – Nowy superkomputer zapewnia 10-krotnie większą moc obliczeniową. Wszystkie dotychczasowe aplikacje, z których korzystają naukowcy będą pracowały dużo szybciej – tłumaczy prof. Henryk Krawczyk, rektor PG, kierownik projektu CD NIWA. Ideą CD NIWA jest przenikanie się w jednym miejscu środowisk: naukowców, ekspertów, biznesu i indywidualnych użytkowników – pasjonatów, w tym również studentów. Pracę w mieszanych, często rozproszonych geograficznie, zespołach ułatwi wspólna specjalistyczna infrastruktura IT, którą dostarczy superkomputer. Poza klastrem CD NIWA udostępni specjalistyczne platformy, które umożliwiają tworzenie aplikacji naukowych, multimedialnych i mobilnych. Ofertę dopełnia katalog usług doradczych świadczonych przez ekspertów skupionych wokół Centrum. Zapewnią oni pomoc merytoryczną partnerom projektu, np. w zakresie konfiguracji wykorzystywanych platform i narzędzi oraz organizacji pracy zespołowej. – Dzięki usługom doradczym nastąpi rozwój umiejętności cyfrowych wśród pracowników nauki. To zapewni lepsze wykorzystanie technologii IT w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy – mówi prof. Krawczyk. Filozofią Centrum jest budowanie społeczności wirtualnej, ukierunkowanej na konkretne projekty badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin uznanych w Polsce za priorytetowe, takich jak: energetyka, ochrona środowiska, czy medycyna. Dzięki wykorzystaniu superkomputera będzie można realizować symulowane eksperymenty w przestrzeni wirtualnej. Takie symulacje nie wymagają dużych nakładów finansowych i czasu – niezbędnych przy badaniach wykonywanych w czasie rzeczywistym. Wartość projektu CD NIWA wynosi 40 mln zł. Projekt współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. --- Źródło: © Politechnika Gdańska
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1