reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© michal mrozek dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 26 lutego 2015

PZ Cormay rezygnuje z usług spółki budującej nowy zakład

PZ Cormay poinformował o odstąpieniu od umowy z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej, dotyczącej budowy nowego zakładu.

Przedmiot umowy składał się z dwóch części i obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlano-montażowych związanych z wykonaniem zakładu produkcyjnego spółki zlokalizowanego w Podstrefie Lublin, będącej częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy tj. na dzień 23 lutego 2015 roku – czytamy w raporcie PZ Cormay. Jednocześnie Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej odstąpiło od umowy, o czym PZ Cormay poinformował w oddzielnym komunikacie. Jak informuje PZ Cormay, podstawą do odstąpienia od umowy było opóźnienie wykonawcy w realizacji prac objętych przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz liczne naruszenia przez wykonawcę postanowień umowy. PZ Cormay powiadomił też, że wykonawca został obciążony odszkodowaniem w wysokości 250 00,00 PLN oraz karami umownymi w łącznej wysokości 2 2 016 711,50 PLN, spółka jest zobowiązana do zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane prace, zgodnie z inwentaryzacją, która zostanie sporządzona na dzień odstąpienia. Wzrastające opóźnienie w realizowanej przez wykonawcę inwestycji powoduje ryzyko niedotrzymania terminów realizacji z nią związanych projektów dotacyjnych. Spółka w związku z tym przeanalizuje aktualne harmonogramy projektów związanych z budową nowej fabryki tak, aby w sytuacji opóźnienia prac budowlanych zoptymalizować wykorzystanie przyznanych spółce dotacji. Opóźnienia w budowie fabryki nie mają wpływu na realizację harmonogramu konstrukcji i industrializacji konstruowanych przez Spółkę analizatorów Hermes, Equisse i Blue Box. Prace w zakresie tych urządzeń toczą się zgodnie z harmonogramem – pisze PZ Cormay.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1