reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© designersart dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 lutego 2015

Dobre wyniki ELZAB-u

Grupa Elzab opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku: przychody i zyski poszły w górę.

Wybrane dane finansowe Grupy ELZAB za rok 2014 (w nawiasie dane z roku 2013):
  • przychody ze sprzedaży: 186 958 tys. PLN, (111 089 tys. PLN),
  • zysk operacyjny: 27 890 tys. PLN, (15 423 tys. PLN),
  • zysk netto: 19 434 tys. PLN, (12 897 tys. PLN),
  • , (),
Jeśli to chodzi o IV kwartał 2014 roku, to wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowana przez Grupę ELZAB w tym okresie wyniosła 34 984 tys. PLN i była o 5% wyższa od przychodów osiągniętych w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Zysk netto w tym okresie wyniósł 5 614 tys. PLN (2 318 tys. PLN w IV kw. 2013 r.). W styczniu bieżącego roku ELZAB podjął uchwałę, w której postanowił rekomendować najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w wysokości 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej, jednak nie więcej niż zysk netto spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2