reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© BRASTER Przemysł elektroniczny | 24 lutego 2015

BRASTER rozpoczął budowę linii produkcyjnej

Już w listopadzie 2015 roku firma będzie dysponować kompletną linią produkcyjną matryc ciekłokrystalicznych, stanowiących kluczowy element urządzenia BRASTER Tester.

Umożliwi to wprowadzenie urządzenia do sprzedaży zgodnie z planem, w drugiej połowie 2016 r. Spółka BRASTER, która jest w trakcie przenoszenia swoich notowań na główny rynek GPW, jest właścicielem unikalnej technologii służącej do diagnostyki raka piersi. Według realizowanej strategii, budowa linii technologicznej ma zakończyć się do końca tego roku, a w pierwszym półroczu 2016 r. mają zostać przeprowadzone wszelkie niezbędne testy, odbiory oraz nastąpi rozruch. - Umowa gwarantuje nam, że maszyny zostaną dostarczone do naszej hali produkcyjnej do końca listopada br., a uruchomienie instalacji, jej rozruch i testy produkcyjne zakończą się jeszcze w maju 2016 r. Jej podpisanie to bardzo istotny krok na drodze do realizacji naszych strategicznych celów oraz potwierdzenie założeń, na podstawie których powstał harmonogram prac prowadzących do wejścia na rynek w drugiej połowie 2016 r. – mówi Marcin Halicki, prezes zarządu BRASTER S.A. Wykonawcą inwestycji będzie firma AB Industry S.A. Koszt wykonania linii produkcyjnej wyniesie ok. 11,72 mln zł. Część tej kwoty, tj. 4,02 mln zł została już zabezpieczona w formie dotacji unijnej pozyskanej w ramach Działania 4.1. Pozostałą część kosztów BRASTER planuje pokryć ze środków pozyskanych od inwestorów w ramach planowanej oferty publicznej akcji. - Nie należy zapominać, że dość istotna część inwestycji została już zrealizowana. Dysponujemy obecnie gotową do wykończenia halą produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą. Dotychczasowe koszty budowy sięgają 1,1 mln zł. Ponadto mamy już zarezerwowane kolejne znaczące środki na kontynuację prac – tłumaczy Konrad Kowalczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy BRASTER S.A. Pod koniec stycznia BRASTER złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Zatwierdzenie prospektu da Spółce możliwość przeniesienia notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1