reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 lutego 2015

Zysk Apatora mocno w górę

Przychody Apatora w 2014 roku wzrosły o ponad 6% i wyniosły 725,5 mln PLN, natomiast zysk netto wzrósł do 85,5 mln PLN. Rok 2015 ma być jeszcze lepszy.
Oto wybrane dane finansowe GK Apator za rok 2014 w tys. PLN (w nawiasie dane z 2013 roku):
  • przychody ze sprzedaży: 725 527 (683 000),
  • zysk operacyjny: 107 275 (85 512),
  • EBITDA: 131 648 (160 259),
  • zysk netto: 85 500 (67 997).
Powyższe wyniki są lepsze od prognozowanych. Zrealizowane przychody ze sprzedaży są bliskie dolnej granicy prognozy (PLN 730 – 760 mln PLN) natomiast zysk netto jest wyższy od górnej granicy prognozy (PLN 75 – 78 mln PLN) o 9,6%.

Na dobre wyniki finansowe GK Apator w 2014 roku wpływ miało kilka czynników. Przede wszystkim zmiana modelu biznesowego potwierdzona przejęciem 100% akcji w spółce Elkomtech S.A. (spółka objęta konsolidacją od IIQ 2014 roku). Proces integracji Elkomtech S.A. z GK Apator będzie kontynuowany w 2015 roku. - Elkomtech S.A. osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe, tym samym w istotny sposób przyczynił się do realizacji planu finansowego grupy Apator. W kolejnych latach oczekujemy dalszego dynamicznego rozwoju w obszarze „smart grid” oraz realizacji istotnych efektów synergii przychodowych i kosztowych – powiedział Andrzej Szostak, prezes zarządu Apator S.A.

Apator odnotował także bardzo dobre wyniki finansowe w biznesie opomiarowania wody i ciepła (GK Apator Powogaz) a także opomiarowania gazu (GK Apator Metrix).

Zarząd Apator SA przestawił też prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2015 rok, która przedstawia się następująco:
  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem – 790 mln PLN,
  • całkowity skonsolidowany zysk netto – 95 mln PLN.

Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono następujące założenia:
  • wzrost organiczny spółek grupy Apator wsparty niewielkim wzrostem akwizycyjnym,
  • konsolidacja wyników Apator Elkomtech SA za cały 2015 rok (w 2014 r. konsolidacja dotyczyła trzech kwartałów),
  • utrzymanie poziomu eksportu, przy jednoczesnym istotnym spadku sprzedaży do Rosji,
  • kurs euro przyjęty na średnim poziomie w wysokości 4,20 zł.

Zarząd spółki Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję. Na poczet dywidendy z zysku za 2014 rok wypłacona została w grudniu 2014 roku zaliczka w wysokości 0,30 zł brutto na 1 akcję. Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,50 zł brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Apator SA, które odbędzie się 22 czerwca 2015 roku.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 25 2018 19:10 V11.1.0-1