reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 lutego 2015

Zysk Apatora mocno w górę

Przychody Apatora w 2014 roku wzrosły o ponad 6% i wyniosły 725,5 mln PLN, natomiast zysk netto wzrósł do 85,5 mln PLN. Rok 2015 ma być jeszcze lepszy.

Oto wybrane dane finansowe GK Apator za rok 2014 w tys. PLN (w nawiasie dane z 2013 roku):
  • przychody ze sprzedaży: 725 527 (683 000),
  • zysk operacyjny: 107 275 (85 512),
  • EBITDA: 131 648 (160 259),
  • zysk netto: 85 500 (67 997).
Powyższe wyniki są lepsze od prognozowanych. Zrealizowane przychody ze sprzedaży są bliskie dolnej granicy prognozy (PLN 730 – 760 mln PLN) natomiast zysk netto jest wyższy od górnej granicy prognozy (PLN 75 – 78 mln PLN) o 9,6%. Na dobre wyniki finansowe GK Apator w 2014 roku wpływ miało kilka czynników. Przede wszystkim zmiana modelu biznesowego potwierdzona przejęciem 100% akcji w spółce Elkomtech S.A. (spółka objęta konsolidacją od IIQ 2014 roku). Proces integracji Elkomtech S.A. z GK Apator będzie kontynuowany w 2015 roku. - Elkomtech S.A. osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe, tym samym w istotny sposób przyczynił się do realizacji planu finansowego grupy Apator. W kolejnych latach oczekujemy dalszego dynamicznego rozwoju w obszarze „smart grid” oraz realizacji istotnych efektów synergii przychodowych i kosztowych – powiedział Andrzej Szostak, prezes zarządu Apator S.A. Apator odnotował także bardzo dobre wyniki finansowe w biznesie opomiarowania wody i ciepła (GK Apator Powogaz) a także opomiarowania gazu (GK Apator Metrix). Zarząd Apator SA przestawił też prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2015 rok, która przedstawia się następująco:
  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem – 790 mln PLN,
  • całkowity skonsolidowany zysk netto – 95 mln PLN.
Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono następujące założenia:
  • wzrost organiczny spółek grupy Apator wsparty niewielkim wzrostem akwizycyjnym,
  • konsolidacja wyników Apator Elkomtech SA za cały 2015 rok (w 2014 r. konsolidacja dotyczyła trzech kwartałów),
  • utrzymanie poziomu eksportu, przy jednoczesnym istotnym spadku sprzedaży do Rosji,
  • kurs euro przyjęty na średnim poziomie w wysokości 4,20 zł.
Zarząd spółki Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję. Na poczet dywidendy z zysku za 2014 rok wypłacona została w grudniu 2014 roku zaliczka w wysokości 0,30 zł brutto na 1 akcję. Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,50 zł brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Apator SA, które odbędzie się 22 czerwca 2015 roku.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 26 2020 22:10 V18.0.3-1