reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 15 lipca 2009

Audyt Apple rzuca światło na niskie warunki pracy w fabrykach

'Oprócz podstawowych naruszeń przepisów, nasz program monitorowania przestrzegania norm wykazał naruszenia standardów w innych obszarach', czytamy w raporcie Apple. Audyt przeprowadzony został w fabrykach zlokalizowanych w centralnej części Chin stwierdza, iż ponad połowa fabryk nie płaciła odpowiednio swoim pracownikom w zeszłym roku.

Z ustaleń audytu wynika, iż na 83 skontrolowanych fabryk, siedem z nich zatrudniało pracowników w wieku 15 lat, podczas gdy minimalny wiek przy danej produkcji wynosił 16 lat. Stwierdzono, że w sumie 25 pracowników było zatrudnionych przed osiągnięciem wymaganego wieku. W 23 fabrykach, kontrolerzy Apple odkryli, iż pracownicy byli opłacani poniżej stawki minimalnej za regularne godziny pracy. W niektórych z powyższych przykładów, stawki były określane wg błędnych formuł płacowych. Dla przykładu, płaca minimalna składała się ze stawki podstawowej oraz bonusów związanych z jakością świadczonej pracy. Bez należnych dodatków, płace spadały poniżej stawki minimalnej, a co z kolei oznacza naruszenia Kodeksu Apple. Autyt wykazał również, iż pracownicy w 45 skontrolowanych fabrykach nie dostawali należnej zapłaty za nadgodziny. Z kolei w 46 fabrykach okazało się, że naruszenia dotyczyły potrąceń z wynagrodzenia wynikających z kar dyscyplinarnych. Mimo że powyższe potrącenia spełniają wymogi lokalnych rozwiązań prawnych, wewnętrzny Kod Zasad Zachowania Dostawców Apple zakazuje takich praktyk. W każdej z wymienionych sytuacji zarząd Apple wymagał zaniechania wszelkich działań niezgodnych z zasadami firmy.
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-2