reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 15 lipca 2009

PartnerTech: Sprzedaż netto spada do poziomu 519.5 milionów koron

PartnerTech, szwedzki dostawca rozwiązań w obszarze EMS, odnotował znacznie niższy popyt na swoje produkty w drugim kwartale bieżącego roku. Sprzedaż netto spadła do poziomu 519.5 miliona koron, podczas gdy zysk operacyjny kształtował się na poziomie -14.9 miliona koron.

Wyniki ze sprzedaży działów, które firma sprzedała, sięgnęły 31 miliona koron w drugim kwartale bieżącego roku. W porównaniu z analogicznym okresem w 2008 roku sprzedaż ujęta w tych samych pozycjach księgowych spadła o 21%. Spadek wynika głównie z recesji gospodarczej i niższego poziomu popytu. W wyniku spowolnienia ekonomicznego klienci firmy PartnerTech składają zamówienie z coraz krótszym terminem zapadalności. To w praktyce rodzi większą zmienność i nieprzewidywalność procesu zamówień i stanowi większe wyzwanie logistyczne. Biorąc pod uwagę znaczne wahania kursów walut, przychody ze sprzedaży zagranicznych filii firmy były o 14 milionów koron wyższe, jeśli do analizy przyjmiemy kursy walut z 2008 roku. Strata operacyjna grupy sięgnęła 14.9 miliona koron w drugim kwartale bieżącego roku. Brak zysku wziął się głównie z niższych przychodów ze sprzedaży, dodatkowo osłabionych przez podjęty na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy plan oszczędności. Stopa zwrotu na kapitale operacyjnym wyniosła -6.7% w tym samym kwartale. Zysk w drugim kwartale po odjęciu podatku sięgnął -13.8 miliona koron i oznaczał w rzeczywistości zysk z jednej akcji po odjęciu podatku na poziomie 1.09. Przepływy gotówkowe po odjęciu kosztów inwestycji ukształtowały się na poziomie 35.8 milionów koron, co wynikało z redukcji kapitału w obrocie oraz innych działań oszczędnościowych . Według Prezesa firmy Rune Glavare'a, 'wynik finansowy firmy w pierwszej połowie roku pokazuje, że nasz rozwój strukturalny i oferta konsumencka pozwoliły nam stworzyć niezbędny poziom elastyczności. Wynika to z oczekiwań naszych klientów w świetle rosnących i zmiennych potrzeb rynkowych. Wciąż skupiamy się głównie na potrzebach naszych klientów, ale również na optymalizowaniu działań zmierzających do ciągłego udoskonalania naszych Centrów Doskonałości. Działają one na następujących polach: elektroniki, mechaniki, systemu integracji i ogradzania.' Trendy sprzedażówe na różnych obszarach rynku Od roku 2009 istniejąca baza klientów firmy PartnerTech podzielona jest na sześć obszarów rynkowych: Obrona i Przemysł Morski, Informatyka, Technologia Medyczna & Instrumentalizacja, Technologia Czyszczenia oraz Zastosowania w Punkcie Sprzedaży. Nasi klienci pozytywnie zareagowali na powyższy podział, jako że celem restrukturyzacji jest poprawa przejrzystości w odniesieniu do oczekiwań określonych obszarów rynkowych. Odnosi się to głównie do adresowania potrzeb klientów, cykliczności trendów, zagadnień z obszaru wiedzy oraz logiki biznesu. W ten sposób jesteśmy w stanie znacznie efektywniej sprostać wymaganiom naszych klientów. Obszar Obrony i Przemysłu Morskiego obejmuje głównie wytwarzanie komponentów, które podlegają surowym wymaganiom co do jakości i bezpieczeństwa, jak również m. in. na potrzeby przemysłu paliwowego. Charakterystyczną cechą powyższego obszaru jest znaczny horyzont czasowy podpisywanych umów. Mniejsza jest również niepewność związana z przebiegiem działań rynkowych. Sprzedaż liczona od drugiego kwartału 2008 roku spadła o 21% do poziomu 56.9 milionów koron. Obszar Przemysłu obejmuje proces wytwórczy komponentów i produktów na potrzeby terminali operacyjnych, działów kontroli mocy i zasięgu i tym podobnych. Jako że klienci zgrupowani w tym obszarze nastawieni są na produkcję na wielką skalę, priorytetem jest globalny rozwój struktury całej firmy. Baza klientów jest stosunkowo rozległa i zróżnicowana. Sprzedaż wyniosła 118 milionów koron. Zaobserwowany spadek w wysokości 81.3 miliona koron wynikał z niższego poziomu składanych zamówień ze strony klientów, na których produkty wpłynęły niekorzystne trendy rynkowe. PartnerTech stosunkowo często podpisuje umowy na poważne zlecenia w obszarze szeroko rozumianej Informatyki. Dla przykładu firma zarządza całym procesem produkcji w odniesieniu do zaawansowanych, skondensowanych rozwiązań informatycznych (montaż wbudowany w pudełko) kończąc na dystrybucji i usługach posprzedażowych na rynkach międzynarodowych. Biorąc pod uwagę, iż dzięki małemu rozmiarowi i szerokim możliwościom wykorzystywania produktów, są one kierowane również do produkcji na nieco większą skalę. Również w przypadku tego obszaru niezbędne jest rozbudowanie struktury PartnerTech'u. Sprzedaż liczona od drugiego kwartału 2008 roku wzrosła do poziomu 126.8 milionów koron, co wynikało głównie ze zwiększonego popytu ze strony kilku kluczowych klientów. Podstawowymi produktami wywodzącymi się z obszaru Technologii Medycznej i Instrumentalizacji są produkty przeznaczone do analizy krwi, badań alergicznych i płytek PCB z wykorzystaniem w różnorodnych typach instrumentów. Lokalne centra konsumenckie PartnerTech'u skupiają się na bliskiej współpracy z klientami, która ta jest niezmiernie wartościowym czynnikiem wpływającym na wyniki ze sprzedaży. Podstawą w zakresie wymagań legislacyjnych jest urządzenie ISO 13485. Bazując na informacji otrzymanej ze strony klientów, następuje proces adaptacji procesu wytwarzania urządzeń medycznych w odniesieniu do potrzeb rynkowych. Sprzedaż na poziomie 98.7 miliona koron była stosunkowo niższa niż w drugim kwartale 2008 roku, ale podążała w ślad za poziomiem sprzedaży z pierwszego kwartału 2009 roku. W przypadku rozwoju obszaru Technologii Czyszczenia ważnym czynnikiem są decyzje płynące ze strony obszaru polityki publicznej. Obszar ten, który łączy w sobie zarówno pojedyncze komponenty, jak i całe gotowe systemy, wymaga wdrożenia wiedzy nabytej w innych dziedzinach prowadzonej działalności gospodarczej. Na znacznie niższy poziom sprzedaży liczonej od drugiego kwartału 2008 roku (67.9 miliona koron) główny wpływ miał znacząco niższy wolumen popytu. Dziedzina Zastosowań w Punkcie Sprzedaży może pochwalić się gruntowną wiedzą i doświadczeniem stosowanym m.in. w systemach obsługi gotówki oraz czytników kart kredytowych w systemach płatności. Nasi klienci często bazują na rozwiązaniach dostarczonych przez PartnerTech przy podejmowaniu decyzji w łańcuchu wartości. Ma to miejsce na całej długości procesu począwszy od rozwoju produktu i procesu tworzenia, a kończąc na logistyce i usługach posprzedażowych. Sprzedaż wyniosła 51.1 miliona koron, a spadek wynikał głównie ze zmniejszonej liczby zamówień ze strony dwóch ważnych klientów korporacyjnych.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2