reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vinnstock dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 lutego 2015

Rekordowe wyniki Grupy APS Energia pomimo kryzysu na Wschodzie

W 2014 roku Grupa APS Energia miała 87,2 mln zł przychodów, 13,3 mln zł zysku EBITDA, 11,4 mln zł zysku operacyjnego i 8,3 mln zł zysku netto. Dynamika wzrostu w stosunku do 2013 roku wyniosła odpowiednio 41%, 43%, 50% i 52%.

Pomimo osiągnięcia historycznie rekordowych wyników Grupie nie udało się w pełni wykonać prognoz na 2014 rok. Spółka kontynuuje przenosiny notowań z rynku NC na rynek głównym GPW, jednak z uwagi na niską wycenę akcji, ograniczy emisję i zawiesza proces do czerwca 201 5 r. - Rok 2014 był rekordowy dla grupy APS Energia a 31,4 mln zł przychodów w IV kwartale to najlepszy kwartalny wynik w naszej historii. Główne czynniki tak dobrego rezultatu to przede wszystkim wzrost sprzedaży urządzeń APS Energia na rynku polskim i rosyjskim oraz sprzedaż systemów rozdzielczych produkowanych przez spółkę zależną ENAP SA m.in. na potrzeby budowy II linii metra w Warszawie – przyznał Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia. Pomimo rekordowego rezultatu osiągniętego w 2014 roku nie udało się Grupie w pełni wykonać prognoz wyników na 2014 rok. - Poziom przychodów był tylko o 7 proc. mniejszy od zakładanych w prognozie, więc mieścił się w granicy błędu. Prognozę zysków musieliśmy jednak skorygować w dół. Na wynikach 2014 roku zaciążyły głównie: załamanie się kursu rubla rosyjskiego w IV kw. 2014 r. oraz konieczność utworzenia rezerwy na należności przeterminowane powyżej roku na 1,2 mln zł – tłumaczy decyzję Piotr Szewczyk. Zgodnie z opublikowaną wcześniej prognozą skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2014 r. przychody ze sprzedaży miały wynieść 94,2 mln zł, zysk EBITDA 16,4 mln zł, zysk EBIT 14,4 mln zł, a zysk netto 11,5 mln zł.
- Mimo zawirowań polityczno-gospodarczych na Wschodzie z optymizmem patrzymy na ten rok. Spodziewamy się dwucyfrowego tempa wzrostu wyników rok do roku. Myślę, że założona w strategii poprawa o 10-20 proc. jest jak najbardziej realna. Nasz backlog na koniec czwartego kwartału 2014 r. wyniósł 23,2 mln zł i był porównywalny rdr – powiedział Piotr Szewczyk.
APS Energia kontynuuje proces przenosin notowań z rynku NC na rynek główny GPW. Jednak z uwagi na niską wycenę akcji wstępnie planowana emisja zostanie ograniczona a proces będzie wznowiony najprawdopodobniej w czerwcu 2015 roku. Prezes przyznał, że Grupa APS Energia jest beneficjentem obecnych i przyszłych inwestycji realizowanych w sektorze energetycznym w Polsce, zarówno w generacji, jak i przesyle oraz dystrybucji. Spółka prowadzi wiele rozmów o uczestnictwie w realizacji dużych projektów energetycznych zarówno na dostawy systemów zasilania dostarczanych przez APS Energia, jak i prac integracyjnych w zakresie AKPiA, w których specjalizuje się ENAP. - Rynki wschodnie mają dla nas kluczowe znaczenie, dlatego w ciągu miesiąca zamierzamy uruchomić w Rosji montownię naszych urządzeń. Rok 2014 był dla nas w Rosji rekordowy, a zlecenia mamy na tym rynku zapewnione co najmniej do roku 2018. Nie rezygnujemy jednak z ekspansji zagranicznej. Mamy już dobre sygnały i doświadczenia we współpracy z firmami na rynku tureckim i partnerami z regionu South Eastern Europe. Szukamy obecnie możliwości realizacji projektów na rynkach Ameryki Północnej i Południowej. Chcemy zdecydowanie być obecni w Unii Europejskiej – wylicza prezes Szewczyk. APS Energia kontynuuje też proces budowy nowego zakładu w Stanisławowie Pierwszym pod Warszawą. W tej chwili spółka oczekuje na pozwolenie na budowę. Prace budowlane powinny się rozpocząć w II kwartale 2015 roku. --- Źródło: APS Energia
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1