reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mariusz szachowski dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 lutego 2015

WZU Grudziądz i ZM Tarnów w programie Wisła

Ujawniono szczegóły partnerstwa MBDA i Thales z WZU Grudziądz i ZM Tarnów w ramach produkcji i wsparcia logistycznego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej “Wisła”.

W dniu 22 grudnia 2014r. MBDA i Thales podpisały dwa Listy Intencyjne (LOI) z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A. (WZU), przyznając polskiemu przemysłowi pełną autonomię w zakresie produkcji i obsługi Wyrzutni Rakiet i Wozu Załadowczo-Transportowego, jak również odpowiedzialność systemową za ogólną obsługę programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu „Wisła”. Zgodnie z pierwszą umową, WZU zostały upoważnione do produkcji Wyrzutni Rakiet Aster 30 Block 1 oraz Aster 30 Block 1 NT. Ponadto, w Polsce zostanie ustawiona Linia Końcowego Montażu Wyrzutni Rakiet. WZU, przy współpracy z polskim przemysłem, zajmą się produkcją wyposażenia podstawowego Wyrzutni Rakiet Aster 30 i Wozu Załadowczo-Transportowego; będą również odpowiedzialne za obsługę serwisową Wyrzutni Rakiet i Wozu Załadowczo-Transportowego oraz szkolenia przez cały okres użytkowania systemu „Wisła”. WZU będą również zaangażowane w projektowanie i rozwój Wozu Załadowczo-Transportowego Aster 30 B1. Drugi List Intencyjny, zakłada długoterminową współpracę między MBDA, Thales i WZU, w zakresie logistyki systemu rakietowego. Na mocy umowy, WZU będą podstawową jednostką kontaktową Polskiego Ministerstwa Obrony, w sprawach logistyki, szkoleń i usług związanych z systemem „Wisła”. WZU zajmie się zarządzaniem działaniami Zintegrowanego Systemu Wsparcia Logistycznego na poziomie systemu oraz zarządzeniem usługami naprawczymi dla podsystemów systemu „Wisła”, w porozumieniu z firmami odpowiedzialnymi za komponenty podsystemu. Ponadto, WZU będą odpowiedzialne za montaż, integrację i obsługę serwisową wszelkich pojazdów wsparcia systemu „Wisła”.
reklama
reklama
April 15 2021 09:56 V18.15.43-1