reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tom schmucker dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 lutego 2015

FagorMastercook : kontrola działania syndyka

Teresa Kalisz, syndyk masy upadłościowej FagorMastercook, wbrew woli wierzycieli, sądu i pracowników, wciąż nie podpisuje umowy z BSH.

W ubiegłym tygodniu Teresa Kalisz ponownie odmówiła podpisania umowy sprzedaży FagorMastercook, powołując się na względy formalne: brak prawidłowego umocowania do zakupu nieruchomości. Jednocześnie, syndyk wskazuje na zbyt niską cenę, oferowaną przez BSH. Teresa Kalisz sugeruje cenę na poziomie 145 mln zł, podczas gdy BSH oferuje 90 mln zł. ‘Ubolewamy nad faktem, że po raz kolejny pani syndyk masy upadłościowej Fagor Mastercook podejmuje decyzje, która nie tylko jest sprzeczna ze wskazówkami sądu i decyzją wierzycieli spółki, ale przede wszystkim przynosi szkodę firmie, jej załodze i całej społeczności Wrocławia’ mówi na łamach portalu tuwroclaw.pl Marcin Dudarski z JP Weber, kancelarii reprezentującej BSH. Marcin Dudarski podkreśla, iż ewentualny zakup wrocławskiego zakładu stanowi integralny element globalnej strategii BSH, co stwarza unikalne możliwości rozwoju zakładu. Niemiecki koncern jest skłonny wpompować w modernizację upadającego zakładu ‘setki milionów złotych’. Niezdrowej sytuacji mają dosyć wierzyciele zakładu, którzy przychylnie spoglądają na ofertę BSH. Na zwołanym przez Gminę Wrocław posiedzeniu wierzycieli podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli działania syndyka, którą powierzono jednemu z banków – wierzycieli.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1