reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© lavitreiu dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 lutego 2015

PG komercjalizuje CyberOko

Opracowana na Politechnice Gdańskiej Metoda CyberOka została skomercjalizowana. Urządzenie C-Eye sprzedawane jest przez spółkę AssisTech.

C-Eye wykorzystywane jest w diagnozie, rehabilitacji neurologicznej oraz komunikacji z osobami w śpiączce i sparaliżowanymi. W nazwie C-Eye zakodowano rolę systemu w życiu tej grupy pacjentów: ConsciousnessEye – Oko świadomości. Spółka AssisTech zajmuje się realizacją projektów z branży multimediów i inżynierii biomedycznej. Założyli ją obecni i byli pracownicy Politechniki Gdańskiej. Na mocy umowy podpisanej 3 lutego 2015 roku AssisTech stał się piątym spin-off`em spółki celowej PG Excento. Prace nad rozwojem systemu C-Eye trwają od momentu założenia spółki, czyli od maja ubiegłego roku. Dzięki podpisanej w grudniu 2014 roku umowie licencyjnej na korzystanie z wyników badań naukowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej od 2010 roku, spółka wprowadza na rynek innowacyjny produkt, którego efektywność jest już potwierdzona naukowo.
- Opierając się na doświadczeniach pacjentów, terapeutów oraz lekarzy, cały czas będziemy poszukiwać nowych rozwiązań, które pomogą zaspokoić konkretne potrzeby osób wymagających opieki medycznej – zaznacza Bartosz Kunka, prezes AssisTech Sp. z o.o.
Komercyjny produkt C-Eye, bazując na metodzie i rozwiązaniu CyberOka, został dostosowany do potrzeb klientów. Mimo, że jest to już zupełnie inne urządzenie, jego twórcy czerpali inspirację z doświadczeń terapeutów wykorzystujących CyberOko w codziennej pracy (w 7 ośrodkach w Polsce), jak również z wyników badań naukowych prowadzonych w ramach projektu naukowo-badawczego na gdańskiej uczelni. System wyposażono w obszerne treści multimedialne, które stanowią gotowy do pracy materiał diagnostyczno-terapeutyczny. Dodano również możliwość umieszczania własnych treści, aby urządzenie uwzględniało nowe potrzeby użytkowników. C-Eye dostępny jest w dwóch wariantach: w wersji profesjonalnej dedykowanej placówkom medycznym i terapeutom oraz w wersji do użytku domowego. Adresatami systemu C-Eye są pacjenci z dysfunkcjami neurologicznymi, najczęściej po ciężkich uszkodzeniach mózgu, np. urazach czaszkowo-mózgowych (na skutek wypadków komunikacyjnych), udarach, niedotlenieniu, czy zatrzymaniu krążenia. Urządzenie umożliwia zobiektywizowaną ocenę stanu świadomości osób doświadczonych śpiączką, które odzyskały przytomność, ale nie mogą nawiązać kontaktu z otoczeniem. Jednym z elementów systemu C-Eye jest interfejs wzrokowy umożliwiający komunikację z pacjentem sparaliżowanym, pozornie pozbawionym możliwości porozumiewania się. W przypadku tej grupy pacjentów często dochodzi do błędnych diagnoz. Chory zostaje zdiagnozowany jako osoba w stanie wegetatywnym (ma otwarte oczy, ale niczego nie czuje, nic nie rozumie). Tymczasem w ok. 40% przypadków osoby te mają zachowaną świadomość, co więcej – niejednokrotnie jest ona zachowana w pełni (zespół zamknięcia). Urządzenie nie tylko wspiera komunikację z pacjentami, ale przede wszystkim stymuluje ich funkcje poznawcze, poprawia koncentrację i koordynację wzrokową. Efektem pracy z urządzeniem jest zmniejszenie zdezorientowania i bezradności chorego oraz – w wielu przypadkach – zauważalne usprawnienie funkcjonowania mózgu, dzięki uruchomionym wskutek stymulacji mechanizmom naprawczym i istniejącej plastyczności mózgu. C-Eye jest sztandarowym projektem spółki AssisTech, która pracuje również nad innymi rozwiązaniami, wspierającymi człowieka w codziennym życiu. --- Źródło: Politechnika Gdańska
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2