reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kheng guan toh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 29 stycznia 2015

TCL zapowiada restrukturyzację

Transformacja TCL ma doprowadzić do postaci „7+3+1”, czyli 7 podmiotów zajmujących się produktami, 3 – usługami oraz jeden fundusz venture.

Taka organizacja koncernu przyspieszy realizację strategii „Double Plus”, którą w skrócie ma doprowadzić do postaci "Intelligent + Internet" oraz "Product + Service". Efektem ma być zwiększenie wartości poszczególnych działów biznesowych koncernu, przy wykorzystaniu efektów synergii pomiędzy nimi. Grupa spółek produktowych należących do TCL będzie składać się z następujących podmiotów: TCL Multimedia Holdings, TCL Communication Holdings, China Star Optoelectronics Technology (CSOT), TCL Household Appliances Group, Tonly Electronics oraz dwóch kolejnych, nowo utworzonych spółek. Usługi zostaną podzielone na trzy grupy: finansową oraz dwa nowo utworzone podmioty działające w sektorze logistyki oraz usług związanych z aplikacjami internetowymi. Trzeci obszar działalności TCL będą stanowiły inwestycje, obejmujące wszystkie fundusze, w których koncern ma udziały, a nacisk będzie położony na to, by uzyskać jak najlepsze wyniki finansowe z inwestycji. TCL współpracuje przy restrukturyzacji z firmą CISCO, wspólnie wprowadzając platformę usług w chmurze. TCL zaraportowało, że w 2014 roku dostawy telewizorów LCD spadły o 3,5% r/r i wyniosły 16,57 mln sztuk. Celem było 17 mln sztuk LCD TV, ale nie udało się go osiągnąć ze względu na spadający popyt w Chinach i mniejsze niż zakładano zapotrzebowanie na rynkach zagranicznych. Koncern zapowiedział, że by utrzymać zyski zamierza skoncentrować się na większych i bardziej zaawansowanych technologicznie telewizorach.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1