reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ilya shahau dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 stycznia 2015

To będzie pracowity rok dla PGZ

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. wchodzi w 2015 rok z listą kilkunastu priorytetowych projektów.

W lutym bieżącego roku minie 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności operacyjnej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W tak krótkim okresie udało się praktycznie od podstaw stworzyć podmiot, który stał się kluczowym partnerem dla Ministerstwa Obrony Narodowej i zagranicznych koncernów zbrojeniowych w jednym z największych projektów modernizacyjnych sił zbrojnych w naszym regionie. Priorytetem w pierwszych miesiącach funkcjonowania PGZ było zbudowanie podstawy organizacyjnej dla grupy ponad 30 zakładów integrowanych w ramach grupy. Na rynku zaczął funkcjonować prężny podmiot, zatrudniający ponad 19 tys. pracowników, o rocznych obrotach w wysokości 5 mld PLN – pisze spółka w komunikacie. Władze spółki wcielając w życie proces integracyjny, podejmowały również kluczowe decyzje zmierzające do uruchomienia konkretnych projektów, na które czeka polska armia. PGZ wymienia tu zawiązanie konsorcjum na realizację systemu rakietowego krótkiego zasięgu „Narew” oraz zakup koreańskich podwozi K9 do armatohaubicy „Krab”. W 2014 roku trwały także aktywne prace nad przygotowaniem udziału PGZ w innych projektach modernizacyjnych polskiej armii, jak: marynarki wojennej, bezzałogowców, rakietowym i pancernym. W 2015 roku Polska Grupa Zbrojeniowa chce funkcjonować również bardzo aktywnie, wiedząc, że będzie to rok kluczowych rozstrzygnięć dotyczących najważniejszych programów i przetargów prowadzonych przez MON.
Grupa planuje przeprowadzenie bilansu posiadanych zdolności i mocy produkcyjnych, stworzenie wspólnej polityki finansowej oraz uporządkowanie sposobu wydawania pieniędzy na badania i rozwój. PGZ zamierza także położyć nacisk na przygotowanie i wdrożenie spójnej strategii marketingu i komunikacji, której celem będzie budowa identyfikacji korporacyjnej dla spółek grupy, utrwalenie pozycji lidera na rynku krajowym oraz wzmożenie ekspansji na rynkach zagranicznych. Niezwykle istotnym celem dla PGZ będzie rozwój głównej siedziby spółki w Radomiu, gdzie powstaje centrum usług wspólnych grupy, które zapewni systemowe wsparcie dla wdrażanych procesów biznesowych w całej grupie.
PGZ będzie w 2015 r. realizować co najmniej kilkanaście projektów o kluczowym znaczeniu dla polskiej armii i bezpieczeństwa państwa. Praktycznie każdy z nich bazuje na najnowszych rozwiązaniach technologicznych, oferując najwyższą jakość siłom zbrojnym RP. Wśród priorytetów PGZ znajdą się m.in.: dostarczenie pierwszych egzemplarzy KTO ROSOMAK-WRT, zakończenie prac nad moździerzem samobieżnym RAK, kontynuowanie prac nad nowym BWP, kontynuowanie prac nad stacją radiolokacyjną BYSTRA, rozpoczęcie modernizacji czołgów Leopard, czy kontynuowanie projektu budowy armatohaubicy KRAB, kontynuowanie programu Tytan, dalsza obsługa samolotów F-16 i C-130 Herkules, rozpoczęcie realizacji umowy offsetowej w zakresie Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, a także projekty amunicyjne, elektroniczne i przemysłowe. - PGZ chce wziąć znaczący udział w programach modernizacyjnych polskiej armii w zakresie m.in. obrony rakietowej, bezzałogowych systemów latających, marynarki wojennej czy sprzętu pancernego. To kluczowy sposób na wykreowanie innowacyjnych produktów, także na eksport. To również szansa, dzięki międzynarodowej współpracy, na transfer najnowszych technologii do całej gospodarki. Rok 2014 był przełomowy dla przemysłu obronnego w Polsce. Nowy rok będzie równie ważny, bo będzie oznaczał istotne przyspieszenie w wielu projektach o wysokim stopniu innowacyjności – podsumowuje Wojciech Dąbrowski. --- Źródło: PGZ
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1