reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© heintje joseph lee dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 26 stycznia 2015

APS Energia: w 2015 roku wzrost na poziomie 10-20% jest realny

Rok 2014 był rekordowy dla Grupy APS Energia. Spółka zapowiada podtrzymanie planów zapisanych w strategii.

- APS Energia osiągnęła bardzo dobre wzrosty w stosunku do poprzedniego roku. W przypadku ENAP-u również możemy mówić o rekordowym okresie. Grupa APS Energia jest beneficjentem inwestycji, które są obecnie, jak i będą w najbliższych latach, realizowane w sektorze energetycznym w Polsce, zarówno w generacji, jak i przesyle oraz dystrybucji. Prowadzimy rozmowy z wieloma partnerami o uczestnictwie w realizacji dużych projektów energetycznych zarówno na dostawy urządzeń produkowanych przez APS Energia, jak i pracach integracyjnych, w których specjalizuje się ENAP – mówi Dominik Biegaj, dyrektor ds. strategii i rozwoju APS Energia w wywiadzie udzielonym Systemowi Akcjonariat. Jak informuje Dominik Biegaj, nadal kluczowe dla rozwoju spółki będą rynki zagraniczne, w szczególności Wschód, ale firma szuka kolejnych kierunków rozwoju działalności. - Mamy już dobre sygnały i doświadczenia we współpracy z firmami na rynku tureckim i partnerami z regionu South Eastern Europe. Szukamy obecnie możliwości realizacji projektów na rynkach Ameryki Północnej i Południowej. Chcemy być obecni w Unii Europejskiej, ale na potrzeby ekspansji, w szczególności w krajach Europy Zachodniej, które są mocno protekcyjne w naszej branży, musimy zastosować inne podejście, nad którym obecnie pracujemy – opowiada rozmówca Akcjonariatu. APS Energia planuje akwizycje, które umożliwią skokowy rozwój na rynkach Unii Europejskiej, ale z pewnością nie nastąpi to jeszcze w roku bieżącym. Obecnym priorytetem jest rozwój organiczny. - Pracujemy nad wzmocnieniem naszej działalności na Dalekim Wschodzie oraz w Azji Centralnej. Do tej pory realizowaliśmy tam nasze działania przez spółkę w Kazachstanie. Chcemy je zintensyfikować i objąć rynki sąsiednie. Bardzo ciekawie wygląda Arabia Saudyjska i ZEA, gdzie obecnie poszukujemy partnerów do współpracy. Rozbudowujemy nasze siły sprzedażowe, głównie te, które mają zajmować się działalnością eksportową i procesowaniem zleceń z rynków zagranicznych – mówi Dominik Biegaj. Kluczowymi rynkami dla ekspansji Grupy są Turcja, w której jeszcze w tym roku może powstać spółka zależna oraz Stany Zjednoczone, co do których decyzja o założeniu tam działalności zostanie podjęta później. Spółka podtrzymuje plany zapisane w strategii na 2015 rok. - Mimo że mieliśmy bardzo duży skok w latach 2013-1014 to wzrost na poziomie 10-20% w 2015 roku jest realny i osiągalny. Widać to już wstępnie po przyzwoitej wielkości backlogu, który jest co najmniej na poziomie zeszłego roku. Widać to również po inwestycjach realizowanych w Polsce oraz na pozostałych rynkach, na których działamy – ocenia Dominik Biegaj. Planowany debiut na GPW nieco się przesunął i obecnie spodziewany jest na przełomie lutego i marca. --- Źródło: System Akcjonariat
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2020 11:11 V15.3.0-1