reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stuartmiles dreamstime.com_ Przemysł elektroniczny | 23 stycznia 2015

Braster zarejestrował patenty w 17 krajach

Spółka, która opracowała technologię służącą do diagnostyki raka piersi przyspiesza działania prowadzące do uzyskania ochrony swoich wynalazków oraz znaków towarowych na terenie kolejnych państw.

Do tej pory patenty spółki Braster zostały zarejestrowane w 17 krajach, m.in. w Chinach, Japonii i Stanach Zjednoczonych, a wnioski o ich udzielenie są rozpatrywane w kolejnych kilkudziesięciu państwach. Zgodnie ze strategią spółki, urządzenie BRASTER Tester ma trafić do sprzedaży w drugiej połowie 2016 roku. Spółka rozszerza aktualnie ochronę łącznie trzech patentów oraz czterech znaków towarowych. - Każdy z dwóch kluczowych dla powodzenia projektu wynalazków, dzięki którym możliwe stało się stworzenie matrycy naszego urządzenia, chroniony jest już na terenie kilkunastu państw. W kolejnych kilkudziesięciu krajach mamy złożone wnioski o udzielenie ochrony. W większości przypadków równolegle z wnioskami patentowymi na poszczególnych rynkach, prowadzona jest rejestracja znaków towarowych firmy – tłumaczy Marcin Halicki, prezes Zarządu BRASTER S.A. – Rozpoczęliśmy również procedury rejestracyjne patentu na nasze kompletne urządzenie – BRASTER Tester. Wnioski są już rozpatrywane przez odpowiednie urzędy w ponad 40 krajach – dodaje. Opracowane przez zespół naukowy BRASTER S.A. technologie są zabezpieczane międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi m.in. na terytorium EPO (European Patent Organisation – przede wszystkim państwa Unii Europejskiej, a także m.in. Albania, Turcja), BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) oraz, Australii, Japonii i innych krajów azjatyckich, a także Kanady i Stanów Zjednoczonych. Uzyskane patenty gwarantują ochronę konkurencyjną Spółki przez 20 lat od zarejestrowania patentu. Ochroną patentową obejmowane są innowacyjne, unikatowe rozwiązania:
  1. Mieszanina związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych oraz ich zastosowanie. Wynalazek ten stanowi kluczowy element matryc, gdyż dzięki odpowiedniemu doborowi związków ciekłokrystalicznych, umożliwia precyzyjne obrazowanie przez matrycę ciekłokrystaliczną Testera anomalii termicznych na powierzchni piersi badanej kobiety. Dzięki unikalnej kompozycji związków ciekłokrystalicznych, matryce zostały zaprogramowane w ten sposób, aby pokrywać całe spektrum temperatur występujących na powierzchni badanych piersi. Patent na wynalazek został już przyznany bez ograniczeń w Australii, Belgii, Chinach, Grecji, Hong-Kongu, Japonii, Kanadzie, Makao, Malezji, Norwegii, Serbii, Singapurze i na Słowacji. Wynalazek jest chroniony warunkowo (wymagana opłata we wskazanym terminie) na terytorium min.: Korei Południowej, Polski oraz Rosji. Wniosek o udzielenie patentu został złożony w kolejnych 24 państwach z pięciu kontynentów.
  2. Ciekłokrystaliczna emulsja typu olejowo-wodnego i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej emulsji. Emulsja ta jest „nośnikiem” warstwy termooptycznej (ciekłych kryształów) i jest drugim kluczowym elementem matrycy BRASTER Testera. Patent obowiązuje już bez ograniczeń w Australii, Belgii, Chinach, Grecji, Hong Kongu, Kanadzie, Makao, Norwegii, Serbii, Słowacji, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Szwecji. Jednocześnie został przyznany warunkowo w min: Korei Południowej, Polsce i Rosji. Wniosek patentowy został złożony w kolejnych 25 państwach z czterech kontynentów.
  3. Urządzenie do obrazowania, rejestracji i zapisywania obrazu termograficznego trzech ciekłokrystalicznych matryc wykorzystywanych przez przedmiotowe urządzenie i jego aplikację do detekcji termicznej. Przedmiotem zgłoszenia patentowego jest szczegółowo opisane, złożone urządzenie BRASTER Tester, układ trzech matryc ciekłokrystalicznych i metodologia ich wykorzystania w diagnostyce raka piersi. Wniosek o udzielenie patentu został złożony w ponad 40 państwach, w tym m.in. w Australii, Brazylii, Chinach, Indiach, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Zgodnie z ogłoszoną w listopadzie strategią Spółki na lata 2015-2021, urządzenie BRASTER Tester zostanie wprowadzone do sprzedaży w drugiej połowie 2016 r. W pierwszej kolejności trafi na rynek polski. W roku 2017 planowane jest rozpoczęcie dystrybucji w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Rok później urządzenie wejdzie do sprzedaży m.in. w kolejnych państwach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. --- Źródło: Braster
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-1