reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 stycznia 2015

Kolejna umowa Apatora z RWE Stoen

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy spółki grupy Apator zawarły ze spółkami wchodzącymi w skład RWE Polska SA umowy o łącznej wartości 30 mln PLN netto.

Umowy te spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Apator SA. Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 14 stycznia 2015 roku przez spółkę Apator SA na kwotę 21,3 mln PLN netto. Dotyczy ona dostaw liczników energii elektrycznej do RWE Stoen Operator sp. z o. o., które będą realizowane partiami do stycznia 2017 roku. Warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku oraz nie została ona zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 21 2020 17:52 V15.3.3-2