reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 stycznia 2015

WAT chce efektywniej komercjalizować projekty

Sojusznikiem Wojskowej Akademii Technicznej w komercjalizacji efektów badań naukowych została teraz także firma INFINI. Porozumienie podpisano 16 stycznia.

INFINI jest spółką celową powołaną przez Akcelerator Innowacji NOT, współfinansowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa oraz prywatnych inwestorów, skupiającą osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. Spółka powiązana jest z grupą kapitałową SATUS Venture, a jej zasadniczym celem jest finansowanie badań niezbędnych do komercjalizacji pomysłów o dużym potencjale rynkowym. W tym procesie firma zapewnia fundusze na wejścia kapitałowe niezbędne do uruchomienia działalności biznesowej. Są to środki szczególnie istotne na etapie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych np. w formie prototypu. Na każdym etapie rozwoju projektu INFINI zapewnia też profesjonalne wsparcie oraz finansowanie działań prawnych, jak również rynkowe analizy ekonomiczne. - Wsparcie w ukierunkowaniu projektów w stronę rynkowej komercjalizacji jest naszą zasadniczą misją – podkreślił w swojej wypowiedzi prezes INFINI Maciej Wieloch. - Podstawowym adresatem naszej misji są zespoły naukowo-badawcze, a WAT jest pierwszym, renomowanym na rynku innowacji i wdrożeń, partnerem z którym podpisujemy tego rodzaju porozumienie – dodał Maciej Wieloch. Z kolei władzom uczelni zależy na tworzeniu otoczenia i klimatu sprzyjającego kreowaniu szybkich ścieżek komercjalizacji nowoczesnych technologii i produktów opracowanych przez uczelniane zespoły naukowo-badawcze. Poza dużymi projektami, które już są wdrażane przez przemysł jak np. rodzina karabinków MSBS w Radomiu, cały szereg opracowań produktów podwójnego zastosowania czeka na swoją kolej. W tym celu zresztą zostało powołane do życia także uczelniane Centrum Transferu Technologii. Podpisane porozumienie o współpracy służy realizacji celów i misji obu stron. Dla WAT pozyskanie dalszych partnerów w tym obszarze wydatnie wzmacnia nasz potencjał i efektywność komercjalizacji projektów, z korzyścią dla zespołów i uczelni. Ważne są dla nas wdrożone rozwiązania praktyczne, gdyż one w znacznym stopniu budują markę uczelni. --- Źródło: WAT
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2