reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tom schmucker dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 14 stycznia 2015

PZ Cormay poinformował o treści pozwu

Pozew dotyczący m.in. stwierdzenia nieważności odwołania i powołania członków zarządu PZ Cormay złożył były prezes spółki Tomasz Tuora.

Zarząd spółki PZ Cormay poinformował, że 12 stycznia 2015 roku powziął informację o treści pozwu złożonego przez byłego członka zarządu, Tomasza Tuorę, w Sądzie Okręgowym w Warszawie, mimo że pozew nie został jeszcze formalnie doręczony spółce. Pozew został złożony w przedmiocie stwierdzenia nieistnienia, alternatywnie stwierdzenia nieważności, uchwał rady nadzorczej PZ Cormay z 26 sierpnia ubiegłego roku w sprawie określenia liczby członków rady nadzorczej, odwołania i powołania członków zarządu oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków zarządu. Zdaniem Tomasza Tuory uchwały rady nadzorczej są nieważne, jako podstawę wskazując fakt, że zostały podjęte na podstawie uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2014 roku, które to uchwały są zdaniem powoda co najmniej nieważne i są objęte postępowaniem sądowym o stwierdzenie nieistnienia, alternatywnie stwierdzenia nieważności, alternatywnie uchylenie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej. Jednocześnie strona powodowa wniosła o zawieszenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwał rady nadzorczej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o stwierdzenie nieistnienia, alternatywnie stwierdzenia nieważności, alternatywnie uchylenie uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej – czytamy w komunikacie PZ Cormay. Decyzją Sądu postępowanie zostało zawieszone zgodnie z wnioskiem powoda. W opinii PZ Cormay powództwo jest niezasadne i bezpodstawne. Zarząd PZ Cormay 26 sierpnia 2014 roku poinformował o odwołaniu ze skutkiem natychmiastowym Tomasza Tuory z funkcji prezesa spółki. Jego następcą został Janusz Płocica. Tego samego dnia akcjonariusze PZ Cormay wybrali nowy skład rady nadzorczej spółki. PZ CORMAY S.A. to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka pracuje nad wdrożeniem własnych linii produktowych w zakresie biochemii (Equisse), hematologii (Mythic 120/80) oraz POCT (BlueBox) i przygotowuje ich debiuty rynkowe.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1