reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 stycznia 2015

NCBR przedstawiło harmonogram konkursów na dotacje.

Nabory do konkursów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ruszą na dobre w drugim kwartale.

Pierwszy kwartał minie jeszcze spokojnie, z naborem do konkursu LIDER dla młodych naukowców oraz przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych wspierającego prace naukowe i rozwojowe w obszarze drogownictwa, którego budżet wynosi 50 mln PLN. Natomiast od kwietnia 2015 roku rozpocznie się prawdziwy wysyp konkursów unijnych. Wraz z pierwszym miesiącem drugiego kwartału rusza nabór do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Małe i średnie firmy mogą starać się o fundusze na wsparcie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Poddziałanie 1.1.1 POI IR to kontynuacja działań realizowanych w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. NCBR uruchomił przy tym tzw. „szybką ścieżkę”, czyli system wsparcia redukujący formalności do minimum i skracający czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. W latach 2014-2020 szacowana alokacja przeznaczona na wsparcie całego Poddziałania 1.1.1 wynosić będzie blisko 1,9 mld EUR. NCBR planuje uruchamianie w ramach tych środków również kolejnych konkursów dedykowanych przedsiębiorcom dużym oraz nowopowstałym przedsiębiorstwom typu start-up. Również w kwietniu ruszy nabór do programu INNOLOT, mający na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Budżet INNOLOT-u wynosi 500 mln PLN. Miesiąc później rozpocznie się nabór do DEMONSTRATORA+, którego celem będzie wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć, które zakończą się przedstawieniem prototypu. Na początku drugiego kwartału ruszy także GO_GLOBAL.PL, czyli „Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych”. To oczywiście tylko część programów, które NCBR będzie prowadziło w 2015 roku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest bowiem NCBR instytucją pośredniczącą w trzech programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Pełny harmonogram dostępny tutaj. --- Źródło: NCBR
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-1