reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© david alary dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 12 stycznia 2015

Nowa wersja dyrektywy EMC ważna także dla importerów i dystrybutorów

Nowa dyrektywa EMC (2014/30/EU) przyjęta w lutym 2014 roku zostanie wdrożona w kwietniu 2016 roku, zastępując dyrektywę 2004/108/WE.

Według nowych zasad, odpowiedzialność za zgodność produktu z dyrektywą EMC ponoszą producenci, importerzy i dystrybutorzy, podczas gdy uprzednio leżało to wyłącznie po stronie producenta. Jedne z ważniejszych zapisów w dyrektywie EMC obejmujących importerów i dystrybutorów dotyczą oznakowania oraz dokumentacji, która musi być napisana w języku zrozumiałym dla lokalnych władz i użytkowników końcowych. Niezbędna dokumentacja musi także być przechowywana i pozostawać do dyspozycji przez 10 lat od momentu wprowadzenia aparatury do obrotu. Dyrektywa obejmuje produkty, które są nowe na rynku unijnym w chwili wprowadzania do obrotu, tj. nowe produkty wyprodukowane przez producenta mającego siedzibę na terytorium Unii lub produkty, bez względu na to, czy są one nowe czy używane, importowane z państwa trzeciego. Pełny tekst dyrektywy znajduje się tutaj.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2