reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cumypah dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 09 stycznia 2015

Wydarzenia 2014 roku – branża zbrojeniowa

W minionym roku mówiło się m.in. o modernizacji armii, konsolidacji polskich spółek zbrojeniowych oraz przetargach na systemy obrony rakietowej.

Decyzje o konsolidacji sektora zbrojeniowego oraz o wieloletnim programie modernizacji armii podjęto jeszcze w 2013 roku. Ministerstwo Obrony Narodowej do 2022 roku przeznaczy ponad 130 mld PLN na modernizację techniczną polskiej armii. Środki te powinny w jak największej części zostać wydane na zakupy polskiego uzbrojenia, w polskich fabrykach zbrojeniowych - powiedział Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa.
Zgodnie z Planem Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013–2020 na uzbrojenie ma zostać wydane łącznie 137 mld PLN. Jak na kwietniowej konferencji „Dni Przemysłu 2014" stwierdził Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Lech Majewski w ramach tej kwoty 70% (96 mld PLN) pochłoną zakupy uzbrojenia w ramach realizacji priorytetowych programów operacyjnych. Pozostałe 30% (41 mld PLN) ma być wydane m.in. na wyposażenie indywidualne żołnierza, sprzęt inżynieryjny, obronę przed bronią masowego rażenia, pojazdy transportowe oraz zakup amunicji.
W listopadzie 2014 roku przedstawiciele MON podsumowywali realizację programów modernizacyjnych. Wśród najważniejszych, zrealizowanych w zeszłym roku umów wymieniono dostawę czołgów Leopard 2A5 i 2A4, kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, dostawę samolotu szkolno-treningowego AJT. Podpisano też umowy na dostawy niszczyciela min Kormoran II oraz na „Tytana” (zaawansowany indywidualny system walki). Czesław Mroczek, wiceminister obrony odpowiedzialny za modernizację armii zapowiedział wówczas, że w 2014 roku zostanie wydany cały budżet przeznaczony na zakupy dla wojska, czyli 8 mld PLN. Najgłośniej jednak było wokół programów obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu: „Narew” i „Wisła”, przy czym jeśli chodzi o „Wisłę” o kontrakt walczą dwa podmioty: konsorcjum EUROSAM (Thales i MBDA - Francja) oferujące zestaw SAMP/T oraz firma Raytheon (USA) oferująca zestawy PATRIOT. MON podkreśla, że jedną z kluczowych spraw jest udział polskiego przemysłu w realizacji zamówienia na system obrony przeciwrakiegowej. - Uwzględniając potrzebę zbudowania krajowego potencjału produkcyjno-serwisowego dotyczącego zestawów rakietowych obrony powietrznej zdecydowano, że postępowanie to będzie prowadzone w oparciu o procedury właściwe dla zamówień związanych z ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Zapewni to udział polskiego przemysłu obronnego w realizacji zamówienia – produkcji, serwisowaniu i późniejszych modernizacjach. Kluczową rolę w tym obszarze powinna pełnić Polska Grupa Zbrojeniowa, która będzie odpowiedzialna za koordynację współpracy przemysłowej w wymiarze krajowym, również z udziałem przedsiębiorstw niezrzeszonych w PGZ W związku z powyższym w ostatnich miesiącach 2014 roku byliśmy świadkiem podpisywania wielu dokumentów dotyczących współpracy Thales, MBDA i Raytheona z polskimi podmiotami. Thales, który podpisał już list intencyjny z PIT-RADWAR oraz porozumienie z AGH i zapowiada dalszy rozwój współpracy ze spółkami sektora obronnego oraz jednostkami naukowymi, a partnerami Raytheona są m.in. WB Electronics, Radmor, Zakłady Mechaniczne Tarnów czy Ente. Ubiegły rok to również czas realizacji kolejnych etapów konsolidacji spółek z sektora obronnego w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, co pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału naszego przemysłu zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. została zarejestrowana w KRS w grudniu 2013 roku. W pierwszym etapie do PGZ włączonych zostało 11 spółek z grupy wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych oraz Huta Stalowa Wola, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej i spółki z portfela Agencji Rozwoju Przemysłu. W drugim etapie skonsolidowane zostały spółki produkcyjne i handlowe z Grupy Polskiego Holdingu Obronnego. Po II etapie w skład PGZ wchodzi 30 podmiotów zatrudniających ponad 16 tys. osób, a roczne przychody oceniane są na 4,5 mld PLN. © PGZ Już pobieżny przegląd spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie pozostawia wątpliwości, że są wśród nich podmioty pracujące z najbardziej zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami. Wystarczy wymienić Nano Carbon, PCO S.A., czy PIT-RADWAR. Firmy z sektora zbrojeniówki bowiem znajdują się w czołówce najbardziej innowacyjnych firm w kraju pod względem procentu przychodów przeznaczanych na badania i rozwój. W pierwszej piątce rankingu najbardziej innowacyjnych firm przygotowanego przez „Rzeczpospolitą” są aż cztery podmioty z tej branży. Liderem zestawienia jest Radmor, za nim Zakłady Mechaniczne Tarnów, na czwartym miejscu PCO SA i na piątym PSO Maskpol. – W zbrojeniówce pracuje ponad 1000 inżynierów, którzy prowadzoną jest ponad 100 projektów b+r+w – czytamy w komunikacie Polskiego Holdingu Obronnego.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1