reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 07 lipca 2009

Restrykcje wobec TBBPA nadal możliwe

IPC — Association Connecting Electronics Industries prowadzi kampanię, zachęcającą jej członków w Niemczech i Szwecji do kontaktu z odpowiednimi organami administracji, celem wywarcia nacisku i podjęcia zdecydowanych działań przeciwko wprowadzeniu zakazu użycia TBBPA.

TBBPA jest związkiem opóźniającym zapłon, używanym w około 80% światowej produkcji PCB. Szeroko zakrojone badania Unii Europejskiej nie wykazały szkodliwego wpływu TBBPA na zdrowie. Jednakże, w ramach trwającej w radzie UE dyskusji nad poprawkami do dyrektywy RoHS, niemiecka i szwedzka agencja ds. ochrony środowiska ponownie zaproponowały objęcie restrykcjami związku TBBPA (obecnie nie znajduje się ona na liście substancji, w stosunku do których proponowane jest objęcie restrykcjami). Niemiecka federalna agencja ds. ochrony środowiska, Umwelt Bundes Amt (UBA), opublikowała newsletter, wzywający do nałożenia restrykcji na TBBPA na mocy dyrektywy RoHS, www.ipc.org/UBA-newsletter. Podstawą wystąpienia UBA jest fałszywy i nieprofesjonalny raport Öko Institut, opublikowany w zeszłym roku. Informacja na temat stanowiska przemysłu elektronicznego wobec raportu Öko Institut jest dostępna po kliknięciu na następujący link: www.ipc.org/Industry-response. Naciski na rząd szwedzki wywiera natomiast agencja ds. chemikaliów o nazwie Kemikalieinspektionen. ’Monitorujemy aktywność otoczenia i wspieramy członków IPC […] Kontynuujemy bezpośredni lobbing w kołach rządowych, lecz jesteśmy jednocześnie świadomi, iż przedstawiciele rządu najchętniej rozmawiają z firmami, ulokowanymi na ich terytorium. Nasze strategiczne wstawiennictwo jest zawsze wzmacniane poprzez akcje podejmowane przez przedstawicieli przemysłu’ powiedział Fern Abrams, dyrektor w IPC kierujący sprawami dotyczącymi polityki ochrony środowiska i stosunkami z rządem.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 27 2020 09:09 V15.4.3-1