reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© feng yu dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 grudnia 2014

Powstanie broń do rażenia elektromagnetycznego

„Impulsowe działo elektromagnetyczne” oraz „Mikrofalowa broń obezwładniająca” to dwa z pięciu projektów rekomendowanych do dofinansowania przez NCBR, których łączny budżet szacowany jest na 400 mln PLN.
- Jeśli projekty zakończą się pomyślnie, zamiast pociskami będziemy strzelać wiązkami fotonów - mówi w „Pulsie Biznesu” Ryszard Kardasz, prezes Przemysłowego Centrum Optyki oraz PIT Radwar.

Pod koniec listopada Narodowy Fundusz Badań i Rozwoju rozstrzygnął konkurs na programy i projekty w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w konkursie dotyczącym opracowania systemów uzbrojenia z użyciem tzw. energii skierowanej.. Wojskowa Akademia Techniczna jest

- W chwili obecnej nowe systemy uzbrojenia takie jak Impulsowe działa elektromagnetyczne, systemy laserowe i mikrofalowa broń obezwładniająca, są w obszarze zainteresowania armii większości krajów. (...) Nową broń do rażenia elektromagnetycznego będzie można wykorzystać zarówno w warunkach pokoju, wojny oraz przejściowych. W przypadku pokoju, broń (zwłaszcza obezwładniająca) będzie mogła (po przyjęciu właściwych rozwiązań legislacyjnych) być użyta przez służby mundurowe, zwłaszcza Policję, do opanowania agresywnych jednostek/tłumu podczas imprez masowych (...). Broń taka nie powoduje uszczerbku na zdrowiu, a jej skutki odczuwane są tylko podczas bezpośredniego bycia poddanym jej rażeniu. W warunkach przejściowych przedmiotowa broń będzie mogła zostać wykorzystana do zwalczania działań terrorystycznych, na przykład w przypadku wzięcia przez terrorystów/agresorów zakładników – czytamy w założeniach do projektu „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” opublikowanych przez NCBR.
liderem czterech z nich, a PIT-Radwar – jednego. W konsorcjach znalazły się także m.in. Politechnika Warszawska, Wrocławska i Gdańska, ITME oraz firmy takie jak: Radiotechnika Marketing, PCO, Zakłady Mechaniczne Tarnów czy MESKO. Czas realizacji projektów wyniesie od 6 nawet do 10 lat. W tym roku wydatki na prace badawcze wyniosą ponad 40 mln PLN.

- W konkursach na konkretnie sprecyzowane tematy badawcze finansowane są przedsięwzięcia, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego „know- how” w zakresie krytycznych technologii w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa – czytamy na stronach NCBR.

Pozostałe trzy projekty z listy rankingowej NCBR to: „Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM (High Power Microwave)”, „Infrastruktura badawcza w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów HPM, HPRF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, aparatury pomiarowej”, „Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej”.

---
Źródło: „Puls Biznesu”, NCBR
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2019 14:20 V11.11.0-2