reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wrangler dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 listopada 2014

NIK skontrolował projekty Polskiego Holdingu Obronnego

Holding wydawał pieniądze ze wsparcia MSP niezgodnie z ich przeznaczeniem np. na odprawy dla pracowników albo na uregulowanie podatków - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Minister Skarbu Państwa w latach 2011 - 2013 przeznaczył 378,5 mln PLN na wsparcie (niebędące pomocą publiczną) projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, realizowanych przez Polski Holding Obronny. Celem projektów jest zaoferowanie polskiej armii nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także stworzenie szansy dla polskich przedsiębiorstw na wzmocnienie ich pozycji na rynku.
Projekty badawcze realizowane przez Polski Holding Obronny mają szansę przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Jednak część projektów Holdingu, które uzyskały wsparcie z Ministerstwa Skarbu Państwa, nie miało rekomendacji ze strony MON, co zmniejsza ich szansę na wykorzystanie przez armię. Holding wydawał też pieniądze ze wsparcia niezgodnie z ich przeznaczeniem – pisze NIK w raporcie.
Jednak w wyniku szczegółowego zbadania 10 projektów w 5 spółkach należących do Holdingu Izba stwierdziła, że w trakcie realizacji wystąpiły nieprawidłowości zarówno po stronie Ministerstwa Skarbu Państwa, jak i Holdingu. Trzy z 15 projektów objętych umową nie miały rekomendacji Ministra Obrony Narodowej, dotyczącej zgodności z programem modernizacji Sił Zbrojnych. Jak wyliczyła NIK, chodzi o 39,6 mln PLN, czyli 12,5 proc. całej kwoty wsparcia na projekty badawcze. Brak rekomendacji MON znacznie zwiększa ryzyko, że armia nie wykorzysta efektów prac, finansowanych w dużej części z publicznych pieniędzy. To z kolei grozi niepowodzeniem przedsięwzięcia pod względem ekonomicznym. Zdaniem NIK minister skarbu w tak niepewnej sytuacji (bez rekomendacji MON) nie powinien angażować środków publicznych. Holding nie dotrzymał terminu zakończenia prac w 2013 roku, do czego zobowiązał się we wnioskach składanych do ministerstwa. Opóźnienia nastąpiły już w kilka miesięcy po zawarciu umowy o wsparcie. Holding nie mając środków własnych na realizację projektów opóźniał prace i lokował pieniądze na rachunkach bankowych, uzyskując 6,5 mln PLN z odsetek. W tej sytuacji minister wstrzymał wypłatę trzech kolejnych transz finansowania. W tej sytuacji pod znakiem zapytania stoją obiecane przez przedsiębiorstwo efekty ekonomiczne całego przedsięwzięcia. NIK jednak ocenia, że nie przekreśla to szansy na uzyskanie efektów dotyczących bezpieczeństwa państwa, pod warunkiem, że Holding przyspieszy realizację projektów, a sprzęt i uzbrojenie kupi polska armia. Ministerstwo Skarbu Państwa skomentowało sprawę następująco: "Uwagi dotyczyły 3 z 15 projektów objętych umową. Pozytywna ocena NIK wydana w wyniku przeprowadzonej kontroli świadczy, że kierunek działań ministra był prawidłowy, zaś podjęta decyzja o wsparciu była uzasadniona" – „Gazeta Wyborcza” cytuje komentarz biura prasowego MSP dla PAP. Jak podkreśla resort skarbu, dzięki realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, spółki podnoszą swój potencjał w kierunku umożliwienia jego wykorzystania przez siły zbrojne oraz zwiększenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa RP. [i]--- Źródło: Najwyższa Izba Kontroli, „Gazeta Wyborcza”
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 25 2019 20:13 V13.3.22-2