reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© yury asotov dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 listopada 2014

Kontrakt Sonela i Lincoln Electric Company

Kolejne zamówienie firmy Lincoln Electric, które wpłynęło do Sonela, opiewa na nieco ponad 12,9 mln PLN.

Sonel poinformował, że 24 listopada bieżącego roku do spółki wpłynęło zamówienie od firmy Lincoln Electric z siedzibą w Luksemburgu , którego wartość wynosi 12 906 438,79 zł (wartość wyrażona w zł została przeliczona wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu otrzymania zamówienia). Zamówienie ma charakter kontraktu zakupowego, a jego realizacja nastąpi w okresie od lutego 2015 do lutego 2016 roku.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2