reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 26 listopada 2014

ARP: ponad 3 mld PLN do wydania na innowacje

Ponad 3 mld PLN na wsparcie innowacji, restrukturyzację i inwestycje planuje wydać Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Dzięki temu polska gospodarka powinna stać się bardziej konkurencyjna na europejskim rynku.

Ponad 3 mld zł do 2020 roku chce przeznaczyć Agencja Rozwoju Przemysłu na wsparcie innowacji, restrukturyzacji i inwestycji w ramach nowej strategii. Wsparcie innowacyjności kwotą 1,3 mld PLN to pierwszy tak duży krok tej spółki w tym obszarze. Dzięki temu polski przemysł ma poprawić swoją konkurencyjność względem innych państw UE. ‒ Polska gospodarka potrzebuje dynamicznego rozwoju przemysłu, dlatego innowacje są tak ważne. Agencja Rozwoju Przemysłu ma do odegrania ważną rolę w efektywnym wspieraniu komercjalizacji i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań. Planujemy do 2020 roku przeznaczyć około 1,3 mld PLN na innowacyjne projekty – zapowiada w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Aleksandra Magaczewska, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. W ramach ogłoszonej dziś nowej strategii ARP do 2020 r. planuje przeznaczyć także 1,8 mld PLN na finansowanie procesów restrukturyzacyjnych i rozwojowych firm. W ramach strategii inwestycyjnej nakłady na rozwój dwóch specjalnych stref ekonomicznych należących do ARP (mieleckiej i tarnobrzeskiej), a także wydatki na nowo stworzonych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN) wyniosą ponad 160 mln PLN. Magaczewska podkreśla, że wsparcie innowacyjności nie oznacza całkowitej zmiany priorytetów ARP, ale dodaje do nich nowy filar. Zaznacza, że ARP nie zaniecha wspierania dużych przedsiębiorstw w procesie transformacji. Od 1991 roku do połowy bieżącego roku spółka udzieliła pożyczek na łącznie niemal 5 mld PLN. Teraz znacznie większy niż do tej pory nacisk będzie położony na promocję nowych rozwiązań, komunikację zaangażowanych w rozwój innowacji środowisk oraz wprowadzanie do przemysłu nowoczesnych technologii.
‒ Bez innowacji nie będzie rozwoju przemysłu. Polska pozostaje w ogonie Europy, jeżeli chodzi o wydatki na innowacje, dlatego chcemy koncentrować się na wdrażaniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań – zapowiada Aleksandra Magaczewska.
Trzy filary strategii spółki mają stworzyć Ekosystem ARP, czyli środowisko wspierające efektywne działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiego przemysłu. W ramach I filaru ‒ Innowacje, na pomoc mogą liczyć zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże spółki. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie ARP będzie dysponować różnymi narzędziami. Dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw powołana została nowa spółka ARP Venture. ‒ To przede wszystkim oferta dla małych i średnich firm, ale takich, które już są zaawansowane w swoich pracach i nie są to start-upy, które dopiero rozpoczęły swoją działalność. W spółce ARP Venture planujemy finansowanie projektów innowacyjnych w przedziale 5-15 mln PLN, przy zaangażowaniu na około 5 lat – zdradza Magaczewska. ARP Venture zakłada wyjście z inwestycji (w której może objąć do 30 proc. akcji) po osiągnięciu przez spółki dojrzałości. Takie działanie z jednej strony umożliwia rozwój spółek wdrażających innowacyjny projekt, z drugiej strony gwarantuje dobry zwrot z inwestycji. Duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie bezpośrednio z ARP w wysokości od 1 mln do 100 mln PLN. Okres finansowania będzie dłuższy i może trwać maksymalnie do 10 lat. ARP planuje wspierać spółki m.in. poprzez pożyczki i inne instrumenty finansowe dostosowane do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy wdrażającego innowacje oraz wsparcie w pozyskiwaniu funduszy europejskich (w konsorcjach dużych przedsiębiorców z MŚP). Aleksandra Magaczewska dodaje, że w ramach nowej strategii bardzo ważna będzie komunikacja pomiędzy firmami oraz środowiskami naukowymi. Zwraca też uwagę na to, że wsparcie innowacji i restrukturyzacji często będzie się przeplatać. ‒ Czasami będzie to restrukturyzacja ratunkowa. Ale jeżeli będziemy realizować restrukturyzację rozwojową, to niejednokrotnie bardzo istotnym elementem może być właśnie restrukturyzacja przez innowacje. Nie ograniczamy branż, którymi się interesujemy, natomiast powinny być to przede wszystkim firmy przemysłowe – mówi Aleksandra Magaczewska. --- Źródło: Newseria Biznes
reklama
reklama
January 22 2021 10:25 V18.15.15-2