reklama
reklama
reklama
reklama
© Instytut Technologii Elektronowej Nauka | 24 listopada 2014

Centrum Mikrosystemów i Nanotechnologii MINTE zainaugurowało działalność

W centrum prowadzone będą prace badawcze m.in. w dziedzinie technologii specjalizowanych układów scalonych CMOS ASIC oraz fotodetektorów i detektorów promieniowania jonizującego.

W listopadzie tego roku w Oddziale Instytutu Technologii Elektronowej w Piasecznie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Centrum Mikrosystemów i Nanotechnologii MINTE. Projekt „Mikrosystemy i Nanotechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki” był sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki realizacji projektu stworzono warunki infrastrukturalne niezbędne do realizacji prac B+R na rzecz gospodarki w zakresie priorytetowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju mikro/nanotechnologii elektronicznych. Wybudowano nowy budynek oraz uzupełniono powstały kompleks o nowe przyłącza: energetyczne, gazowe, a także zmodernizowano klimatyzację, instalację wytwarzania wody dejonizowanej i gazów procesowych. Ważnym elementem projektu były zakupy specjalistycznej aparatury technologicznej i pomiarowej, które zostały zaplanowane w taki sposób, aby zastąpić stare, wyeksploatowane urządzenia nowymi oraz wzbogacić potencjał o nowe, niedostępne dotychczas procesy technologiczne. Dzięki realizacji projektu możliwa jest kontynuacja prowadzonych dotychczas z sukcesami prac badawczych w dziedzinie technologii specjalizowanych układów scalonych CMOS ASIC, fotodetektorów i detektorów promieniowania jonizującego, czujników i aktuatorów mikromechanicznych, sensorów chemicznych i biologicznych, mikroreaktorów dla potrzeb analityki chemicznej i bio-medycznej, a także zintegrowanych systemów mikro-(opto)-elektro-mechanicznych (MEMS i MOEMS). Nowa aparatura, wraz z obsługującymi poszczególne procesy technologiczne pracownikami stanowi fundament podejmowania złożonych i nowatorskich prac badawczo-rozwojowych, we współpracy z polskim i europejskim środowiskiem naukowym oraz z przemysłem. --- Źródło: © Instytut Technologii Elektronowej
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 25 2019 20:13 V13.3.22-2