reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© arkadiusz weglewski dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 listopada 2014

Konwergencja technologii przynosi korzyści

50 nowych, wiodących technologii, takich jak druk 3D czy rozszerzona rzeczywistość, stworzy wielomiliardowe możliwości rynkowe – ocenia Frost & Sullivan.

Frost & Sullivan w swojej analizie ocenia, iż w ciągu najbliższych pięciu lat 50 największych globalnych technologii stworzy łącznie potencjał rynkowy o wartości 2,8 biliona USD. W samym tylko 2013 roku globalne inwestycje w badania i rozwój związane ze wspomnianymi 50 wiodącymi technologiami wyniosły ponad 120 mld USD.
Zakłócenia i wstrząsy, często postrzegane jako zagrożenie, mogą również przynieść możliwości rynkowe warte miliardy dolarów. Postęp technologiczny dla niektórych firm może być postrzegany jako przerażająca perspektywa, jednak wprowadzenie nowych technologii i sięganie do możliwości konwergencji może przynosić korzyści. Nowa analiza Frost & Sullivan dotycząca 50 najbardziej innowacyjnych technologii, z uwzględnieniem ich zastosowania w najbliższej przyszłości, wskazuje na potrzebę ciągłej ewaluacji struktury biznesowej.
Program TechVision firmy Frost & Sullivan jest dostosowany do określania konkretnych technologii, które mogą mieć wpływ na działalność operacyjną firmy oraz wzmocnienie jej pozycji. - Ważnym celem jest pokazanie, w jaki sposób firmy poprzez współpracę mogą współtworzyć przyszłe rozwiązania z partnerami, z którymi wcześniej prawdopodobnie nie rozpoczęliby współdziałania – zauważa Ankit A. Shukla, dyrektor zespołu Technical Insight na Europę. - Tworzony jest konkretny przypadek biznesowy, który pomaga śledzić technologie i skupić się na możliwościach wartych wiele miliardów euro, wynikających z ewentualnej konwergencji technologii. W ramach programu TechVision zidentyfikowano wiele ciekawych przykładów konwergencji technologii. Możliwości wynikające z zastosowania samonaprawiającej się infrastruktury naftowej i gazowej (ang. self-healing oil and gas infrastructure) staną się rzeczywistością dzięki konwergencji elastycznej elektroniki i doskonałej powłoki hydrofobowej. Technologie rzeczywistości rozszerzonej (ang. augmented reality) w połączeniu z elektroniką noszoną na ciele (ang. wearable electronics) ulepszą doświadczenia użytkowników w sektorze konsumenckim, obronnym, edukacyjnym oraz użytkowników gier. Sektor opieki zdrowotnej będzie czerpał korzyści z technologii druku 3D, która umożliwi między innymi gojenie ran z wykorzystaniem drukowanej w tej sposób skóry. Technologie te prawdopodobnie będą wprowadzane na szeroką skalę w latach 2019-2020. - Znać świetną technologię to jedno, ale trzeba jeszcze wiedzieć, co można z nią zrobić - mówi Shukla. - Firmy łatwo dają się złapać w pułapkę najnowszego trendu, który nigdy nie przekłada się na uzyskanie zwrotu z inwestycji. Dlatego ważne jest, aby określić swój model biznesowy i wprowadzać do niego innowacje z większą dokładnością oraz tworzyć nowe koncepcje dla silniejszej stopy zwrotu. 50 wiodących innowacyjnych technologii zidentyfikowanych przez Frost & Sullivan pochodzi z dziewięciu różnych sektorów, a mianowicie: technologie informacyjne i telekomunikacyjne, sprzęt medyczny i technologie obrazowania, zaawansowana produkcja i automatyzacja, sensory i urządzenia sterujące, materiały i powłoki, mikroelektronika, a także sektor czystego i zielonego środowiska naturalnego, zrównoważonej energetyki oraz ochrona zdrowia i ogólny dobrobyt. --- Źródło: Frost&Sullivan
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1