reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© eskymaks dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 listopada 2014

Gdańsk coraz bliżej smart city

Celem projektu ACCUS jest stworzenie innowacyjnej platformy typu Smart City, która pozwoli w inteligentny sposób zarządzać miastem lub regionem. Pilotażowa wersja tego systemu będzie testowana w Gdańsku.

31 października 2014 roku na Politechnice Gdańskiej podpisano "Memorandum o współpracy w ramach realizacji projektu ACCUS". Dokument zawiera zasady współpracy między samorządem a partnerami projektu oraz wyraża intencje przekazania wytworzonych komponentów projektu nieodpłatnie na potrzeby gdańskiego samorządu. Projekt ACCUS (ang. Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems) realizowany jest przez konsorcjum 28 instytucji naukowych i firm z ośmiu państw UE, w tym z Polski. Polskę, a dokładniej Pomorze, reprezentują: Politechnika Gdańska, Pomorski Klaster ICT Interizon (skupiający obecnie ponad 150 podmiotów gospodarczych) oraz Innobaltica (spółka łącząca interesy Gdańska, regionu i uczelni Pomorza). W ramach jednego systemu operacyjnego zintegrowane zostaną ze sobą różnorodne aplikacje pozwalające na efektywne zarządzaniem szeroko pojętym życiem miasta. Pilotażowa wersja systemu będzie testowana w Gdańsku od stycznia 2015 roku. 10 zintegrowanych w nim aplikacji pozwoli m. in. na: sterowanie oświetleniem miejskim, monitorowanie ruchu na ulicach i warunków na drogach, numeryczne prognozowanie pogody, automatyczną identyfikację pojazdów (przed pojazdami policji otworzą się szlabany broniące wjazdu na różnego rodzaju chronione tereny),czy też zarządzanie energią w budynkach. Aplikacja „Citizen sensor” przeznaczona będzie dla mieszkańców Gdańska. Wykorzysta dane pochodzące z innych aplikacji by przekazywać informacje praktyczne, np. dotyczące korków, nadchodzącej ulewy lub nagłego wyłączenia prądu w dzielnicy.
Projekt zakończy się w maju 2016 roku. Wówczas stworzony przez naukowców system wart 60 mln PLN stanie się własnością gdańskiego samorządu. Miasto otrzyma w ten sposób bezpłatnie narzędzie, które będzie mogło dowolnie wykorzystywać i rozbudowywać. Szczegółowe zasady użytkowania systemu po zakończeniu projektu zostaną wypracowane w trakcie obowiązywania memorandum.
Projekt ACCUS finansowany jest w ramach mechanizmu ARTEMIS w ramach 7. Programu Ramowego UE, poświęconego wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań do firm europejskich. Projekt jest realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym finansowanie zapewniają po części zainteresowane firmy, a po części 7. PR oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Łączna kwota projektu ACCUS to ok. 13 mln EUR. --- Źródło: Politechnika Gdańska
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1