reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© jultud dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 października 2014

Apator sprzedał gazomierze za 30,8 mln PLN

Apator Metrix, spółka zależna Apatora, w okresie od stycznia do października 2014 roku dokonała sprzedaży gazomierzy do spółki SecureMeters Limited z siedzibą w Udaipur (Indie) o łącznej wartości około 30,87 mln PLN.

Podstawą zrealizowanych zamówień jest zawarta w dniu 25 października 2012 roku umowa o współpracy pomiędzy spółkami w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży gazomierzy spełniających kryteria smart meteringu. Jednocześnie Apator Metrix SA w wyżej wymienionym okresie dokonał zakupów od spółki Secure Meters Limited elektronicznych liczydeł do gazomierzy, których łączna wartość wyniosła prawie 13,8 mln PLN. Umowa o współpracy nie określa wartości przedmiotu umowy, a jej realizacja odbywa się poprzez składane na bieżąco zamówienia określające ilości i ceny zamawianych produktów. Umowa wygaśnie najpóźniej w 31 grudnia 2021 roku. W okresie od momentu podpisania umowy, wartość sprzedaży gazomierzy wyniosła niemal 33,2 mln PLN, natomiast wartość zakupów wyniosła około 16,82 mln PLN.
reklama
reklama
November 23 2020 12:22 V18.13.2-2