reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© jultud dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 października 2014

Apator sprzedał gazomierze za 30,8 mln PLN

Apator Metrix, spółka zależna Apatora, w okresie od stycznia do października 2014 roku dokonała sprzedaży gazomierzy do spółki SecureMeters Limited z siedzibą w Udaipur (Indie) o łącznej wartości około 30,87 mln PLN.

Podstawą zrealizowanych zamówień jest zawarta w dniu 25 października 2012 roku umowa o współpracy pomiędzy spółkami w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży gazomierzy spełniających kryteria smart meteringu. Jednocześnie Apator Metrix SA w wyżej wymienionym okresie dokonał zakupów od spółki Secure Meters Limited elektronicznych liczydeł do gazomierzy, których łączna wartość wyniosła prawie 13,8 mln PLN. Umowa o współpracy nie określa wartości przedmiotu umowy, a jej realizacja odbywa się poprzez składane na bieżąco zamówienia określające ilości i ceny zamawianych produktów. Umowa wygaśnie najpóźniej w 31 grudnia 2021 roku. W okresie od momentu podpisania umowy, wartość sprzedaży gazomierzy wyniosła niemal 33,2 mln PLN, natomiast wartość zakupów wyniosła około 16,82 mln PLN.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1