reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ESA Przemysł elektroniczny | 29 października 2014

Sener głównym wykonawcą misji kosmicznej Proba-3

Część prac będzie wykonywana przez SENER Sp. z o.o. (polski oddział firmy w Warszawie), przez co Proba-3 stanie się jednym z pierwszych znaczących projektów polskiego przemysłu kosmicznego po przystąpieniu Polski do ESA.

Inauguracja prac w projekcie przez SENER Sp. z o.o. nastąpiła w dniu 1 października 2014 roku poprzez podpisanie porozumienia o rozpoczęciu realizacji pierwszego etapu w obecności przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przedstawicieli polskiego przemysłu kosmicznego w siedzibie głównej SENER w Madrycie. - SENER w Polsce opracuje istotne komponenty satelity koronografu, w tym mechanizm rozkładania panelu słonecznego (ang. Solar Array Deployment Mechanism - SADM) oraz będzie uczestniczył w opracowaniu struktury głównego przyrządu optycznego (ang. Optical Bench Assembly -OBA). Dla efektywnej realizacji wymienionych powyżej działań kluczowe jest zaangażowanie krajowych podwykonawców, którym zdobyte w misji doświadczenie pozwoli na zbudowanie strategicznych zdolności w inżynierii kosmicznej, i które z kolei umożliwią im udział w innych programach kosmicznych w przyszłości – powiedziała Aleksandra Bukała, kierownik działu
Celem misji Proba-3 jest demonstracja na orbicie technologii precyzyjnego lotu satelitów w formacji. Jest to bardzo złożone przedsięwzięcie techniczne i organizacyjne. Wymaga udziału wielu firm sektora kosmicznego z ponad 10 krajów, w tym polskich firm i instytucji, wśród których znaczącą rolę odgrywa SENER Sp. z o.o.
Aerospace and Defence firmy SENER Sp. z o.o. Prace SENER w Polsce w tej misji będą trwały w 2015 i 2016 roku. Na początku roku 2016 firma zacznie dostarczać pierwsze, zbudowane w Polsce, urządzenia. Jako misja demonstracyjna lotów w formacji, Proba-3 składa się z dwóch satelitów, które mają być umieszczone na mocno eliptycznej orbicie okołoziemskiej. Zrealizują one szereg manewrów i pomiarów eksperymentalnych, które pozwolą na ocenę prawidłowości nowych algorytmów i systemów sterowania, wymaganych w tej misji. Dodatkowo zweryfikowana zostanie względna wzajemna precyzja oraz stabilność tych manewrów. Dodatkowym celem naukowym misji jest utworzenie wirtualnego koronografu (przyrządu do analizy korony słonecznej). Instrument ten powstanie poprzez przecyzyjne umiejscowienie względem siebie dwóch satelitów w odległości kilkudziesięciu metrów. Jeden z nich (okulter) będzie zasłaniał tarczę Słońca podczas, gdy drugi (koronograf) będzie obserował jego koronę. Powstały w ten sposób potężny instrument będzie większy od jakiegokolwiek pojedynczego urządzenia, które mogłoby zostać wyniesione na orbitę okołoziemską z wykorzystaniem obecnie posiadanej technologii. --- Źródło: © Sener
reklama
reklama
November 23 2020 12:22 V18.13.2-2