reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemys艂 elektroniczny | 27 pa藕dziernika 2014

BRASTER pozyska艂 9,097 mln PLN na rozwój urz膮dzenia BRASTER Tester

Polska sp贸艂ka wykorzystuj膮ca ciek艂okrystaliczn膮 termografi臋 kontaktow膮 w diagnostyce raka piersi pozyska艂a dofinansowanie w ramach programu INNOMED prowadzonego przez NCBR.
Dofinansowanie w wysoko艣ci 9,097 mln PLN przyznane sp贸艂ce BRASTER przez Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju, b臋dzie przeznaczone na dopracowanie innowacyjnego w skali 艣wiata urz膮dzenia BRASTER Tester s艂u偶膮cego do cyfrowej rejestracji obraz贸w termograficznych chor贸b piersi kobiet oraz na badania por贸wnuj膮ce skuteczno艣膰 urz膮dzenia wzgl臋dem standardowych metod diagnostycznych raka piersi. Jest to kolejny krok przybli偶aj膮cy sp贸艂k臋 do wprowadzenia urz膮dzenia BRASTER Tester na 艣wiatowe rynki. Kluczowym elementem projektu b臋dzie opracowanie komercyjnej wersji urz膮dzenia BRASTER Tester, kt贸re trafi do produkcji seryjnej. Koszty zada艅 realizowanych przez sp贸艂k臋 zaplanowane zosta艂y na poziomie 3 228 599,52 PLN, z czego 2 097 795,89 PLN zostanie sfinansowane dotacj膮 z NCBiR. Uniwersytet Jagiello艅ski Collegium Medicum odpowiedzialny b臋dzie za przeprowadzenie bada艅 klinicznych na grupie ponad 2 000 kobiet, potwierdzaj膮cych skuteczno艣膰 ciek艂okrystalicznej termografii kontaktowej. Warto艣膰 zada艅 realizowanych przez UJCM wynosi 6 999 999,60 PLN i jest w pe艂ni dofinansowana ze 艣rodk贸w wspomnianego programu. - Przyszed艂em do sp贸艂ki BRASTER w konkretnym celu. Zamierzam zweryfikowa膰 dotychczasow膮 strategi臋 komercjalizacji produktu i znacz膮co przyspieszy膰 proces wprowadzania urz膮dzenia BRASTER Tester na rynek. 艢rodki pozyskane z dofinansowania w ramach programu INNOMED pozwol膮 na takie dopracowanie testera, by jak najszybciej m贸g艂 on trafi膰 do odbiorc贸w 鈥 komentuje nowo powo艂any prezes zarz膮du BRASTER S.A. Marcin Halicki.
INNOMED to program sektorowy, kt贸ry ma na celu finansowanie bada艅 naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwi膮zaniami w medycynie. BRASTER S.A. wraz z Uniwersytetem Jagiello艅skim 鈥 Collegium Medicum przygotowuje si臋 do pog艂臋bionych bada艅, maj膮cych na celu zweryfikowanie skuteczno艣ci metody termografii kontaktowej w identyfikacji patologii piersi.
- Nasz zesp贸艂 naukowy w ostatnim okresie dokona艂 szeregu zmian zar贸wno w samym urz膮dzeniu, jak i algorytmie. Ponadto, uda艂o nam si臋 zoptymalizowa膰 warunki przeprowadzania badania, czyli u艂atwi膰 jego przeprowadzenie bez konieczno艣ci dodatkowych 鈥 poza aklimatyzacj膮 pacjentki 鈥 przygotowa艅. Zale偶y nam by teraz potwierdzi膰, 偶e zbli偶amy si臋 ju偶 do takiej wersji urz膮dzenia, kt贸ra b臋dzie mog艂a by膰 wprowadzona do seryjnej produkcji 鈥 dodaje Henryk Jaremek, cz艂onek zarz膮du i dyrektor operacyjny BRASTER S.A. - W pierwszym badaniu klinicznym uzyskali艣my obiecuj膮ce wyniki dla urz膮dzenia BRASTER Tester. I to one spowodowa艂y, 偶e nasze oczekiwania wzros艂y. Zesp贸艂 BRASTER pracowa艂 nad popraw膮 wskazanych parametr贸w urz膮dzenia i teraz, dzi臋ki programowi INNOMED, b臋dziemy mogli wsp贸lnie sprawdzi膰 w jakim stopniu uda艂o si臋 ten cel osi膮gn膮膰. Poszerzymy r贸wnie偶 istotnie baz臋 pacjent贸w, kt贸rzy zostali zdiagnozowani przy u偶yciu BRASTER Tester - dodaje dr n med. Pawe艂 Basta, koordynator badania. - Projekt naukowy realizowany w konsorcjum ze sp贸艂k膮 Braster S.A. jest dla uczelni istotnym przedsi臋wzi臋ciem z racji jego wagi naukowej i klinicznej. Dodatkowo, nale偶y podkre艣li膰, 偶e jest to jeden z pierwszych projekt贸w tak du偶ej skali realizowanych w partnerstwie z prywatnym przedsi臋biorstwem 鈥 m贸wi prof. dr hab. Maciej Ma艂ecki, Pe艂nomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum. --- 殴r贸d艂o: 漏 Brasters
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 22 2019 14:26 V12.2.6-1