reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 października 2014

BRASTER pozyskał 9,097 mln PLN na rozwój urządzenia BRASTER Tester

Polska spółka wykorzystująca ciekłokrystaliczną termografię kontaktową w diagnostyce raka piersi pozyskała dofinansowanie w ramach programu INNOMED prowadzonego przez NCBR.

Dofinansowanie w wysokości 9,097 mln PLN przyznane spółce BRASTER przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będzie przeznaczone na dopracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia BRASTER Tester służącego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych chorób piersi kobiet oraz na badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi. Jest to kolejny krok przybliżający spółkę do wprowadzenia urządzenia BRASTER Tester na światowe rynki. Kluczowym elementem projektu będzie opracowanie komercyjnej wersji urządzenia BRASTER Tester, które trafi do produkcji seryjnej. Koszty zadań realizowanych przez spółkę zaplanowane zostały na poziomie 3 228 599,52 PLN, z czego 2 097 795,89 PLN zostanie sfinansowane dotacją z NCBiR. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie badań klinicznych na grupie ponad 2 000 kobiet, potwierdzających skuteczność ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej. Wartość zadań realizowanych przez UJCM wynosi 6 999 999,60 PLN i jest w pełni dofinansowana ze środków wspomnianego programu. - Przyszedłem do spółki BRASTER w konkretnym celu. Zamierzam zweryfikować dotychczasową strategię komercjalizacji produktu i znacząco przyspieszyć proces wprowadzania urządzenia BRASTER Tester na rynek. Środki pozyskane z dofinansowania w ramach programu INNOMED pozwolą na takie dopracowanie testera, by jak najszybciej mógł on trafić do odbiorców – komentuje nowo powołany prezes zarządu BRASTER S.A. Marcin Halicki.
INNOMED to program sektorowy, który ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w medycynie. BRASTER S.A. wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum przygotowuje się do pogłębionych badań, mających na celu zweryfikowanie skuteczności metody termografii kontaktowej w identyfikacji patologii piersi.
- Nasz zespół naukowy w ostatnim okresie dokonał szeregu zmian zarówno w samym urządzeniu, jak i algorytmie. Ponadto, udało nam się zoptymalizować warunki przeprowadzania badania, czyli ułatwić jego przeprowadzenie bez konieczności dodatkowych – poza aklimatyzacją pacjentki – przygotowań. Zależy nam by teraz potwierdzić, że zbliżamy się już do takiej wersji urządzenia, która będzie mogła być wprowadzona do seryjnej produkcji – dodaje Henryk Jaremek, członek zarządu i dyrektor operacyjny BRASTER S.A. - W pierwszym badaniu klinicznym uzyskaliśmy obiecujące wyniki dla urządzenia BRASTER Tester. I to one spowodowały, że nasze oczekiwania wzrosły. Zespół BRASTER pracował nad poprawą wskazanych parametrów urządzenia i teraz, dzięki programowi INNOMED, będziemy mogli wspólnie sprawdzić w jakim stopniu udało się ten cel osiągnąć. Poszerzymy również istotnie bazę pacjentów, którzy zostali zdiagnozowani przy użyciu BRASTER Tester - dodaje dr n med. Paweł Basta, koordynator badania. - Projekt naukowy realizowany w konsorcjum ze spółką Braster S.A. jest dla uczelni istotnym przedsięwzięciem z racji jego wagi naukowej i klinicznej. Dodatkowo, należy podkreślić, że jest to jeden z pierwszych projektów tak dużej skali realizowanych w partnerstwie z prywatnym przedsiębiorstwem – mówi prof. dr hab. Maciej Małecki, Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum. --- Źródło: © Brasters
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2