reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© bahar bostanci dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 października 2014

Maksymalna cena emisyjna VIGO System ustalona na 220 PLN

Inwestorom zaoferowanych zostanie łącznie 298,7 tys. akcji, w tym 35 tys. akcji nowej emisji, co oznacza, że wartość oferty wynieść może 65,7 mln PLN.

Przedmiotem oferty jest łącznie do 263 700 akcji serii A i C sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz 35 000 papierów nowej emisji serii D. Oferującym akcje w ofercie publicznej jest Dom Inwestycyjny Investors, współoferującym zaś Alior Bank. Zapisy na akcje potrwają od 3 do 7 listopada bieżącego roku. – Środki z emisji akcji przeznaczymy na rozbudowę laboratorium MBE, czyli projekt, który realizujemy wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną, a także na prace badawczo- rozwojowe nad systemami termowizyjnymi oraz rozwojem detektorów wytwarzanych przy wykorzystaniu technologii MBE – informuje Mirosław Grudzień, prezes VIGO System. MBE (Molecular Beam Epitaxy, epitaksja z wiązek molekularnych) to technologia wytwarzania warstw półprzewodnikowych polegająca na osadzaniu kolejnych, atomowej grubości warstw materiału na podłożu krystalicznym przez parowanie w bardzo wysokiej próżni pierwiastków z komórek efuzyjnych. Detektory wytwarzane w technologii MBE uzupełnią ofertę detektorów z wykorzystaniem tellurku kadmowo-rtęciowego sprzedawanych dziś przez VIGO System w zastosowaniach, gdzie konieczne jest zapewnienie m.in. wyższej odporności na trudne warunki eksploatacji i wysoką jednorodność parametrów detektorów wieloelementowych. – Dzięki uruchomieniu produkcji detektorów z użyciem technologii MBE staniemy się jeszcze atrakcyjniejszym partnerem dla sektora obronnego. Nowy rodzaj detektorów może znaleźć zastosowanie chociażby w produkcji niektórych typów macierzy detektorów do budowy obserwacyjnych urządzeń termowizyjnych, wykorzystywanych w technice wojskowej, przede wszystkim w dronach czy wozach bojowych. Biorąc pod uwagę zarówno obecne zapotrzebowanie jak i potencjał wzrostu sektor wojskowy to niewątpliwie najbardziej perspektywiczny z obszarów, w którym detektory VIGO System znajdują zastosowanie – dodaje Mirosław Grudzień. W ubiegłym roku VIGO System osiągnęło 20,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży przy wyniku EBITDA na poziomie 8,4 mln PLN i zysku netto w wysokości 6,9 mln PLN. Po I półroczu 2014 r. było to odpowiednio 11,1 mln PLN, 4,8 mln PLN i 3,9 mln PLN. Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku marża netto wyniosła 36%, marża EBITDA 43% a ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego) 42%. VIGO System jest firmą technologiczną, założoną przez grupę naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej. Spółka działa od ponad 20 lat i zajmuje obecnie czołową pozycję na światowym rynku niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni produkowanych w technologii MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition). Produkty VIGO System znajdują zastosowanie m.in. w sektorze obronnym, przemyśle, ochronie środowiska czy medycynie. Są także wykorzystywane w badaniach naukowych w dziedzinie spektroskopii, techniki laserowej i kontrolowanej syntezy termojądrowej. Znaczącym partnerem biznesowym spółki z Ożarowa Mazowieckiego są firmy z sektora obronnego. Detektory VIGO są wykorzystywane w diagnostyce medycznej, w tym w wysoce zaawansowanej diagnostyce onkologicznej. O ich zaawansowaniu technologicznym świadczy fakt, iż sprawdzają się nie tylko na naszej planecie. Detektory opracowane i wyprodukowane przez zmierzającą na warszawską giełdę spółkę pracują na pokładzie łazika Curiosity, zbudowanego na potrzeby misji marsjańskiej NASA.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2