reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© elena duvernay dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 października 2014

Czas to pieniądz… zarówno na Ziemi jak i w kosmosie!

Hertz Systems: projekt nadajnika czasu i częstotliwości dla statków kosmicznych.

Zewnętrznie dyscyplinowany wzorzec czasu i częstotliwości przeznaczony dla statków kosmicznych to projekt firmy Hertz Systems realizowany w ramach pierwszego konkursu Task Force ESA-PL. Przedsięwzięcie polegać będzie na opracowaniu dedykowanego urządzenia wzorca czasu o niewielkich rozmiarach i dużej stabilności, który wykorzystać będzie można na niskoorbitalnych satelitach. Systemy wzorców oraz dystrybucji czasu i częstotliwości są najważniejszymi elementami wszystkich typów systemów rozproszonych. Są one niezbędne do oznaczania komunikatów, oraz wyznaczania pozycji i odległości przez urządzenia i podsystemu statku kosmicznego. Podstawą projektu firmy Hertz Systems będą badania mające na celu zwiększenie stabilności, dokładności i niezawodności opracowywanego wzorca. Następnym etapem przedsięwzięcia jest przygotowanie specjalnego odbiornika, którego podstawową zaletą mają być niewielkie wymiary i możliwość jego zastosowania w satelitach niskoorbitalnych. W tym celu konieczne będzie przeprowadzenie analizy w zakresie implementacji nowych struktur funkcyjnych cyfrowych pętli sprzężenia zwrotnego DPLL, wykorzystywanych do synchronizacji urządzenia z sygnałem wzorcowym. Gotowe urządzenie może być wykorzystane jako główne źródło czasu MTR (Master Time Reference) w celu dostarczenia precyzyjnego i stabilnego sygnału referencyjnego częstotliwości i czasu. Moduł RDFTS (Remotely Disciplined Frequency and Time Standard) będzie sterowany z zewnętrznego odbiornika Galileo lub GPS udostępniającego sygnał 1 PPS. Urządzenie poradzi sobie również w sytuacji utraty sygnału synchronizującego. Wzorzec przełączy się wtedy w tryb podtrzymania, co spowoduje nieustanne generowanie sygnałów referencyjnych. Docelowo urządzenie, opracowywane przez firmę Hertz Systems, może trafić na satelity meteorologiczne, telekomunikacyjne, obserwacyjne Ziemi, edukacyjne i badawczo-rozwojowe. Tego typu obiekty potrzebują precyzyjnej informacji, dotyczącej zarówno czasu jak i częstotliwości. Równie istotną ich cechą jest bardzo ograniczona ilość ładunku, jaka może znaleźć się na ich pokładzie. Z tego powodu projekt urządzenia zakłada możliwe najmniejsze wymiary. Zastosowane ograniczenie związane jest jednak z nieznacznie mniejszą dokładnością urządzenia w porównaniu do wzorców atomowych. Przygotowany przez firmę Hertz System projekt zakłada więc idealny kompromis pomiędzy precyzją a wymiarami i masą urządzenia. Projekt jest autorskim pomysłem firmy Hertz Systems i został przygotowany specjalnie z myślą o działalności Europejskiej Agencji Kosmicznej. W ramach badań i projektowania urządzenia, producent podjął współpracę z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz dostawcą - Thales Alenia Space France. Projekt jest obecnie w pierwszym etapie (studium wykonalności), który trwa 12 miesięcy. Firma Hertz Systems będzie się ubiegać o realizację kolejnego etapu (pro-jektu demonstracyjnego).
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2