reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© olgalis dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 października 2014

Sonel podpisał kolejną umowę z Lincoln Electric Company

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy łączna wartość zamówień pomiędzy podmiotami sięgnęła 6,46 mln PLN i przekroczyła 10% kapitałów własnych świdnickiej spółki.

Największy kontrakt Sonela z Lincoln Electric Company przekroczył 3 mln PLN. Zarząd Sonela wyjaśnia ponadto, że współpraca z LE Bester odbywa się na zasadzie bieżących zamówień. Strony nie są związane umową ramową lub inną umową która określałaby gwarancje co do mocy produkcyjnych czy kary z tytułu ich niezrealizowania.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1