reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stefan hermans dreamstime.com Nauka | 10 października 2014

Politechnika Gdańska z najszybszym superkomputerem w Polsce

PGi konsorcjum firm Megatel/Action podpiszą umowę na dostawę superkomputera wartego 30 mln PLN. Będzie to pierwszy w Polsce klaster obliczeniowy o mocy biliarda operacji matematycznych na sekundę.

Konsorcjum Megatel/Action wygrało przetarg na dostawę superkomputera dla Politechniki Gdańskiej. Klaster, którego producentem jest firma Hewlett-Packard, będzie miał moc obliczeniową 1,2 PetaFLOPS. Najszybszy obecnie komputer w Polsce ma zaledwie 1/4 tej mocy. Super maszyna będzie sercem projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Celem projektu jest stworzenie centrum kompetencji oferującego dostęp do profesjonalnej wiedzy i usług związanych z wytwarzaniem szerokiej gamy aplikacji informatycznych. Dzięki zakupowi tak zaawansowanego klastra obliczeniowego CD NIWA oferować będzie użytkownikom nowoczesną infrastrukturę informatyczną dostępną poprzez specjalistyczne platformy wytwarzania aplikacji i katalog usług doradczych umożliwiających ich wykorzystanie. CD NIWA dostarczać będzie narzędzia do tworzenia i wykonywania aplikacji naukowych, multimedialnych i mobilnych - dostępnych dla każdego zainteresowanego.
Centrum będzie otwarte na wspieranie projektów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin uznanych za priorytetowe w polityce państwa: np. nowe technologie w zakresie energetyki (wydobycie gazu łupkowego), środowiska naturalnego (poziom i zanieczyszczenie wód), czy medycyny (wspomaganie prac lekarskich zespołów badawczych).
Uczelnia wyjdzie tym samym naprzeciw wymaganiom środowiska nauki i przemysłu w zakresie wspomagania realizacji przedsięwzięć od strony informatycznej, zarówno pod kątem merytorycznym jak i technicznym. Usługi realizowane w ramach CD NIWA będą mogły być wykorzystywane również przez środowisko biznesowe, studentów i pasjonatów tworzących aplikacje informatyczne. Oprócz wsparcia dla realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, oprogramowanie superkomputera pozwoli na prowadzenie zaawansowanych badań dotyczących wdrożonej już infrastruktury informatycznej, kierunków rozwoju Internetu oraz metodyk wytwarzania aplikacji. --- Źródło: Politechnika Gdańska
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1