reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander podshivalov dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 października 2014

15 mld EUR do 2020 roku

Nawet 15 mld EUR mogą otrzymać polscy przedsiębiorcy i naukowcy na wsparcie innowacyjnych projektów, które w najbliższych latach mają zwiększać konkurencyjność krajowej gospodarki.

Zwiększanie nakładów na badania i rozwój to jednak nie wszystko. - Pieniądz jest ważny, ale nie wystarczy. Trzeba w Polsce wykształcić, a częściowo także importować do Polski kompetencje, wiedzę i powiązania światowe, które wepchną naszą gospodarkę na trajektorię szybkiego wzrostu- podkreśla zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Leszek Grabarczyk. Poprawa efektywności współpracy administracji, biznesu i nauki w nowej perspektywie finansowej UE jest jednym z priorytetów i głównych celów działań NCBR, które pełni funkcję pomostu łączącego te środowiska. Podczas zakończonej w zeszłym tygodniu konferencji „Innowacyjna Europa. Przyszłość współpracy nauki i biznesu” dyskutowano o tym, jak zapewnić warunki dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w najbliższych latach. – Od 2011 roku dzięki programom NCBR przedsiębiorcy coraz bardziej angażowali się w prace badawczo-rozwojowe. Obecnie to nasza największa grupa beneficjentów. W nowej perspektywie finansowej gros środków także trafi do nich, ale jednocześnie nieporównywalnie zwiększy się ich rola w wyznaczaniu kierunków prac badawczo-rozwojowych – mówi Leszek Grabarczyk. – Na wsparcie B+R realizowane przez przedsiębiorstwa lub przez nie ukierunkowane przeznaczamy ogromne środki - ok. 4,5 mld EUR w najbliższych 5-6 latach. To, czy dokonamy przełomu, czy Polska wpadnie w pułapkę średniego rozwoju zależeć będzie od jakości i efektywności współpracy biznesu i nauki. Z tego względu będziemy wspierać jedynie najlepsze, kończące się komercjalizacją B+R projekty – podkreśla dyrektor Grabarczyk. Polska należy do europejskich liderów w dynamice wzrostu nakładów publicznych na prace badawczo-rozwojowe, a dzięki rosnącemu zaangażowaniu przedsiębiorców systematycznie zwiększa się udział nakładów na B+R w PKB. W 2011 roku stanowiły one 0,77%, a prognoza na rok 2014 to 1% PKB. Dla wzrostu innowacyjności gospodarki konieczne jest jednak mocniejsze zaangażowanie sektora prywatnego, który w największym stopniu odpowiada za wdrożenia. Choć polskie firmy coraz chętniej inwestują w B+R, nie jest to jeszcze zadowalający poziom. Sytuacja ulega jednak systematycznej poprawie. Wynika to z faktu, że coraz więcej polskich firm postrzega innowacje jako jedyną możliwość utrzymania lub zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to w szczególności firm, które wchodzą na rynki zagraniczne. --- Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2