reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tom_schmucker dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 października 2014

PZ Cormay złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Skutkiem czynu stanowiącego przestępstwo objęte zawiadomieniem może być powstanie po stronie PZ Cormay szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 1,972 mln PLN – czytamy w komunikacie spółki.

PZ Cormay 1 października złożył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia na szkodę spółki przestępstwa nadużycia zaufania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przestępstwo w ocenie spółki polegało na okresowym dokonywaniu przelewów na rzecz podmiotów powiązanych z przekazującym w czasie od 10 września 2010 roku do 14 marca 2014 roku, środków pieniężnych na łączną kwotę 39,47 mln PLN. - Powyższe zawiadomienie jest jedną z formalnych konsekwencji prowadzonej od momentu powołania nowego zarządu Cormay analizy bieżącej kondycji spółki i grupy kapitałowej (...). Jednym z naszych priorytetów jest obecnie identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości w dotychczasowym zarządzaniu grupą kapitałową, tak aby jak najszybciej je wyeliminować zabezpieczając interes spółki i akcjonariuszy – „Parkiet” cytuje komentarz prezesa PZ Cormay Janusza Płocicy. Zarząd spółki poinformował także, że otrzymał informację o treści pozwu wniesionego przez byłego członka zarządu Tomasza Tuorę, mimo że dokument nie został jeszcze doręczony do firmy. Pozew dotyczy uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powziętych 26 sierpnia 2014 roku i dotyczących odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej. - Tomasz Tuora wskazał, iż jego zdaniem powyższe uchwały zostały podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, a także, że są sprzeczne z dobrymi obyczajami i godzą w interesy Emitenta i akcjonariuszy. Pozew zawiera także wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego w sprawie wpisu do KRS zmian we władzach Emitenta. W ocenie Emitenta powództwo jest całkowicie bezpodstawne, a uchwały zostały podjęte właściwie, tj. zgodnie z przepisami prawa – czytamy w komunikacie spółki. PZ CORMAY S.A. to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka pracuje nad wdrożeniem własnych linii produktowych w zakresie biochemii (Equisse), hematologii (Mythic 120/80) oraz POCT (BlueBox) i przygotowuje ich debiuty rynkowe.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2