reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vladimir melnik dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 października 2014

RWE zainstaluje 100 tys. inteligentnych liczników w Warszawie

Wartość projektu spółki związanego z wdrożeniem smart meteringu w latach 2014-2015 to ponad 65 mln PLN.

Pierwszym projektem RWE Stoen Operator związanym z wdrożeniem smart meteringu jest instalacja nowoczesnych liczników u klientów indywidualnych wraz z całym systemem umożliwiającym zdalny odczyt danych. W 2013 roku zainstalowano w celach testowych 1200 inteligentnych liczników. Montaż kolejnych 100 tys. inteligentnych liczników planowany jest w Warszawie do końca 2015 roku W latach 2014-2019 spółka zrealizuje na terenie Warszawy inwestycje sieciowe o łącznej wartości 1 641,5 mln PLN. - Smart metering umożliwi kontrolę zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu systemowi będzie można lepiej poznać, a następnie świadomie kształtować swoje nawyki, co pozwoli zaoszczędzić energię – informuje RWE Stoen Operator. Żeby sprawdzić potencjalne oszczędności, spółka realizowała program „Inteligentna Energia RWE”, w ramach którego zainstalowano w Warszawie w celach testowych 600 liczników. - Analiza zgromadzonych danych pomiarowych wykazała 2% przesunięcie konsumpcji energii ze szczytu na inne godziny. Przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy Warszawy dokonają przesunięcia, będzie możliwa redukcja mocy wytwórczych od 18 MW. Efektem będzie również mniejsza emisja CO2 na poziomi 2,6 tys. ton. Przy założeniu 1% przesunięcia w ujęciu ogólnopolskim będzie można zredukować moce wytwórcze aż o 250 MW. Oznacza to, że Polska będzie mogła zaoszczędzić aż 1 mld PLN na budowie bloku energetycznego szczytowego – czytamy w raporcie spółki. RWE angażuje się także w działania wspierające rozwój miast przyszłości. - Transformacja współczesnych miast w organizmy bardziej inteligentne, efektywne i przyjazne dla mieszkańców jest dla naszych klientów niezwykle istotna - mówi Filip Thon, prezes zarządu RWE Polska, członek zarządu RWE Retail. - Jesteśmy zaangażowani w rozwój inteligentnych sieci dystrybucyjnych, rozwiązań dla domów przyszłości, magazynowania energii, zero-emisyjnych budynków i transportu elektrycznego (E-mobility) – dodaje Filip Thon. Według RWE, coraz lepsze perspektywy rysują się przed branżą samochodów elektrycznych, które obniżają hałas i zmniejszają emisję zanieczyszczeń. Spółka w najważniejszych lokalizacjach Warszawy zbudowała 12 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, tworząc sieć E-mobility, która obecnie rozwijana jest również przez inne firmy. --- Źródło: RWE
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2