reklama
reklama
© WB Electronics Przemysł elektroniczny |

Powstała Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezzałogowych

17 podmiotów naukowych i przemysłowych podpisało 23 września br. porozumienie o utworzeniu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezzałogowych. Liderem platformy została spółka WB Electronics.

Celem Platformy jest rozwijanie systemów bezzałogowych oraz technologii stanowiących ich krytyczne elementy składowe. Efektem współpracy ma być zaprojektowanie i wyprodukowanie demonstratorów bezzałogowych systemów powietrznych klasy MALE (ang. Medium Altitude Long Endurance), klasy taktycznej krótkiego zasięgu, klasy VTOL (ang. Vertical Take-off and Landing), a także bezzałogowych systemów morskich i lądowych. Największą siłą Platformy jest to, że kluczowe rozwiązania techniczne mogą być współdzielone pomiędzy systemami. W rezultacie możliwe będzie wykorzystanie rozwiązań różnych uczestników Platformy, tak aby konkretna technologia mogła być zastosowana w możliwie dużej liczbie rozwiązań końcowych. Zrzeszone podmioty będą produkować takie rozwiązania jak systemy awioniki, systemy łączności bezprzewodowej, sensory awioniczne, sensory obserwacyjne, platformy bezzałogowe, napędy platform bezzałogowych oraz systemy logistyki i wsparcia technicznego. Oprócz współpracy technologicznej członkowie Platformy będą działać na rzecz opracowania spójnego ustawodawstwa dotyczącego użytkowania systemów bezzałogowych w świecie pozawojskowym, gdzie dotychczasowe uregulowania nie mają zastosowania lub gdzie obecny stan ustawodawstwa uniemożliwia wykorzystanie systemów bezzałogowych. - Platforma to kolejny ważny krok, po utworzeniu konsorcjum BS9, w budowie polskich systemów bezzałogowych. Polskie ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa posiadają wiedzę, kompetencje i możliwości pozwalające im oferować najnowocześniejsze rozwiązania. Przykładem może być wdrożony do polskiej armii FlyEye czy będący w ostatniej fazie bezzałogowiec Manta, wykorzystujący unikatową na skalę światową hybrydową technologię napędu – powiedział Piotr Wojciechowski, prezes WB Electronics. Najbliższym działaniem Platformy będzie stworzenie wspólnego programu badawczego z Narodowy Centrum Badań i Rozwoju, który otworzy możliwość rozwijania projektów dotyczących systemów bezzałogowych o przeznaczeniu cywilnym. Zainteresowanie wynikami prac Platformy wyraziła m.in. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, skupiająca większość służb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Porozumienie o współpracy zostało sygnowane przez najważniejsze i największe ośrodki badawcze oraz przedsiębiorstwa: WB Electronics S.A., PIT-RADWAR S.A., VIGO System S.A., Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Politechnikę Warszawską, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Flytronic Sp. z o.o., Politechnikę Łódzką, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Poznańską, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. --- Źródło: © WB Electronics
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1