reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© viktor gmyria dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 września 2014

Amica rozpoczęła budowę nowej hali produkcyjnej

Nowa inwestycja ma pozwolić na dalszy dynamiczny rozwój firmy, która ma zamiar potroić przychody do 2023 roku.

5 września 2014 roku we Wronkach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę fabryki kuchni Amica Wronki S.A. - Całość inwestycji zrealizujemy w trzech etapach, które będą koncentrowały się na rozbudowie powierzchni produkcyjnej, powiększeniu istniejącej powierzchni magazynowej oraz doposażeniu i modernizacji obecnego parku maszynowego. Zgodnie z przyjętym planem, wszystkie prace zostaną zrealizowane do końca 2018 roku. Wtedy Fabryka Kuchni osiągnie zaplanowaną zdolność produkcyjną – mówi Marcin Bilik, wiceprezes Amiki ds. Operacyjnych. Dzięki inwestycji zdolności produkcyjne fabryki kuchni mają wzrosnąć do pułapu 1,5 mln sztuk rocznie w 2016 roku, a cel na rok 2018 to 2 mln sztuk wyrobów. Kolejne skoki mocy produkcyjnej będą realizowane w cyklach rocznych – zapowiada spółka. Ukończenie inwestycji ma pomóc Amice utrzymać pozycję lidera rynku AGD w Polsce oraz poszerzyć rynki zbytu o kolejne kraje europejskie, na które trafia ponad 70% produkcji firmy. Obecnie produkty firmy są dostępne na rynkach europejskich pod trzema markami: Amica, Hansa i Gram. Ukończenie inwestycji będzie także oznaczało zwiększenie zatrudnienia w spółce, która już dzisiaj jest jednym z największych pracodawców w regionie. Tylko w latach 2014 - 2018 łączne inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, którą jest objęta Amica mają wynieść minimum 120 mln PLN. --- Źródło: P&L
reklama
reklama
October 05 2022 12:09 V20.8.44-1