reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ESA Przemysł elektroniczny | 16 września 2014

5 mln EUR na kosmiczne kontrakty

Wśród beneficjentów drugiego konkursu ESA dla polskich przedsiębiorców znalazły się m.in. takie firmy jak: Creotech, PIAP, Sener czy Hertz System.

Blisko 5 mln euro na realizację 28 kontraktów w sektorze kosmicznym, w ramach drugiego konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dla polskich przedsiębiorców, zatwierdził Zespół Zadaniowy Polska-ESA 3 września 2014 roku. Beneficjentami drugiego konkursu jest łącznie 21 podmiotów. Dofinansowane zostaną m.in. nowoczesne projekty z dziedziny informatyki, zaawansowanych technologii lotniczych, meteorologii, nawigacji czy aplikacji satelitarnych. Większość zarekomendowanych ofert dotyczy obszaru technologicznego i technicznego (15), obserwacji Ziemi (5) oraz nawigacji (5). Pozostałe oferty obejmują obszar nauki (1), śmieci kosmicznych (1) oraz SSA (1) – informuje Ministerstwo Gospodarki. Wśród beneficjentów znajdziemy wiele firm doskonale znanych Czytelnikom portalu evertiq.pl. Wymienić należy tu chociażby PIAP, Creotech, Astronikę, Adaptronikę, Sener, SIRC czy Hertz Systems. W ramach projektów dla ESA pracować też będą jednostki badawcze i naukowe, takie jak: Instytut Lotnictwa, Śląskie Centrum Naukowo-Techniczne oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza.
- Inwestycje w technologie kosmiczne są motorem innowacyjności gospodarki - podkreślała podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska, podczas międzynarodowej konferencji „Człowiek w kosmosie”, odbywającej się w weekend 5-7 września przy okazji zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge. - Przynoszą korzyści zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie. Najważniejszy krok w krajowej polityce kosmicznej – przystąpienie Polski do ESA w 2012 roku - umożliwił naszym podmiotom przemysłowym i naukowym włączenie się w ten proces – oceniła wiceminister.
Polish Industry Incentive Scheme jest programem w zakresie którego odbywające się konkursy są dedykowane wyłącznie na rynek polski. Przez pierwsze 5 lat naszego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (a więc do końca 2017 roku) polskie podmioty (firmy oraz jednostki naukowo-badawcze) będą objęte specjalnym programem wsparcia, którego celem jest dostosowanie ich możliwości do udziału w programach i projektach ESA. Część środków pochodząca z polskiej składki członkowskiej do ESA (45% rocznej składki obowiązkowej) będzie przeznaczana wyłącznie na kontrakty dla krajowych firm i instytutów naukowo-badawczych. Pierwszy konkurs projektów przemysłu kosmicznego został rozstrzygnięty 4 września 2013 roku. Umowy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w ramach programu „Polish Industry Incentive Scheme” dotyczyły realizacji 34 projektów. Łączna wartość kontraktów wyniosła wówczas ponad 6 mln EUR. --- Źródło: Ministerstwo Gospodarki
reklama
reklama
January 18 2021 12:56 V18.15.14-1