reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vinnstock dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 września 2014

Apator umacnia pozycję na polskim rynku

Sprzedaż do krajów UE spadła, a eksport do Rosji przestał napędzać obroty, ale Apator nadal wykazuje wzrost sprzedaży i po I półroczu 2014 roku jest spokojny o prognozy.


Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2014 roku wyniosły 335,765 mln PLN i w odniesieniu do: - raportowanych przychodów za 2013 rok są nieznacznie niższe o 5 146 tys. PLN (1,5%) - skorygowanych przychodów za 2013 rok są wyższe o 18 355 tys. PLN (5,8%) – wzrost przychodów został uzyskany w wyniku wyższej sprzedaży w kraju. W strukturze asortymentowej Grupy Apator dominuje segment pomiarowy, w którym odnotowano wzrost sprzedaży krajowej wodomierzy w linii woda i ciepło oraz w linii liczników energii elektrycznej (zwiększona sprzedaż kredytowych liczników energii elektrycznej w związku z wygranym przez Apator przetargiem dla PGE Dystrybucja). W segmencie automatyzacja pracy sieci na wzrost wpływ miała konsolidacja wyników finansowych spółki Elkomtech począwszy od II kwartału 2014 roku. W ujęciu geograficznym Grupa Apator uzyskała zdecydowanie wyższą sprzedaż w na rynku krajowym (w ujęciu skorygowanym) o prawie 26,3 mln PLN, tj. o 16,8%, na co wpływ miała konsolidacja Elkomtech S.A., wyższa sprzedaż w linii woda i ciepło oraz w linii liczników energii elektrycznej. Z kolei sprzedaż na rynkach zagranicznych w analizowanym okresie zmalała o 7,94 mln PLN (o 4,9%) – informuje spółka w komunikacie. Na zmniejszenie sprzedaży za granice Polski wpływ miały takie czynniki jak zakończenie kontraktu w Danii (z przeznaczeniem na rynek holenderski), co skompensowane zostało częściowo przez sprzedaż gazomierzy do Indii (z przeznaczeniem na rynek brytyjski) oraz gazomierzy i wodomierzy do Czech. Jeśli chodzi o sytuację w Rosji, to sprzedaż na tamtejszym rynku spadła o 1 411 tys. PLN na skutek braku środków finansowych w systemie oraz oferowania niektórych wyrobów przez konkurencję po niższych cenach (także w wyniku dewaluacji rubla) – informuje Apator. Zarząd Apator uważa, że obecnie nie ma zagrożenia realizacji prognozy – czytamy w raporcie. Przypomnijmy, że prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2014 rok Grupy Apator przedstawia się następująco: • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem w przedziale 730 mln PLN – 760 mln PLN • całkowity skonsolidowany zysk netto w przedziale 75 mln PLN – 78 mln PLN --- Źródło: © Apator
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2