reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 25 czerwca 2009

Lean Manufacturing we Flextronics SBS

Część 2 z 4: Lean Manufacturing to filozofia produkcji, polegająca na uznaniu każdego zaangażowania zasobów, które nie prowadzi do wykreowania dodatkowej wartości dla klienta, za marnotrawstwo. Zakład Flextronics Paderborn stosuje praktyki Lean od 2002.

Patrząc z perspektywy klienta, ‘wartość’ zawsze powinna być definiowana jako coś, za co klient jest skłonny zapłacić. Pierwotnie pojęcie to powstało na bazie filozofii Toyota Production System (TPS). Lean zwykle jest postrzegane jako zestaw narzędzi (takich jak Kanban, poka-yoke czy Value Stream Mapping), które prowadzą do eliminacji marnotrawstwa (muda). ’Zaczęliśmy stosować zasady Lean w naszym procesie produkcyjnym stosunkowo wcześnie. Jednak w roku 2007 zdecydowaliśmy położyć znacznie większy nacisk na te kwestie. W zakładzie w Paderborn mamy obecnie kilka Value Streams nakierowanych na konkretnych klientów’ stwierdza Jürgen Okesson, Dyrektor ds. Jakości i Procesu Produkcyjnego we Flextronics Paderborn. Pierwszy kompletny model Value Stream został wprowadzony dla klienta w marcu 2008. Potem opracowywano kolejne, a ostatni z nich został zaimplementowany w styczniu 2009. ’Ażeby uzyskać proces produkcyjny zgodny z filozofią Lean, należy wyeliminować w nim wszystkie niepotrzebne działania. Zasadnicze rodzaje ‘marnotrawstwa’ (muda) to Transport, Zapasy, Ruch, Bezczynność, Nadprodukcja, Nadmierna obróbka [tj. wykonywanie czynności powyżej standardu oczekiwanego przez klienta – przyp. tłum] oraz Defekty. Doprowadzenie procesu do standardów Lean Manufacturing nie jest oczywiście możliwe bez zaangażowania pracowników w cały proces’ kontynuuje Jürgen Okesson. Procesy produkcyjne zorganizowane są na stanowiskach ustawianych w kształcie litery U, co umożliwia eliminację niepotrzebnego ruchu. ‘Wszystko działa sprawnie, jest też znacznie czyściej. Wszystko znajduje się na określonym miejscu, może być łatwo odnalezione i natychmiast użyte’ mówi Pan Fels, pracownik produkcyjny w Paderborn. Produkcja Lean polega na ciągłym udoskonalaniu procesu produkcyjnego. Za odnajdywanie odpowiednich rozwiązań odpowiedzialni są zarówno pracownicy, jak i zarządzający. ‘Używamy kart Kaizen, ażeby odnotowywać i wprowadzać udoskonalenia na naszych stanowiskach pracy. Nawet te zmiany, które początkowo wydają się niewiele znaczące, mogą mieć istotny wpływ na jakość i szybkość produkcji. Kaizen oparty jest na pięciu zasadach: praca zespołowa, osobista dyscyplina, poprawa morale, krąg jakości oraz sugestie udoskonaleń’ wyjaśnia Jürgen Okesson. Każde stanowisko produkcyjne ma swoją kartę Kazein, która opisuje dokonywane na przestrzeni czasu zmiany. ‘Wszystkie zakłady Flextronics, pracujące według zasad LEAN, wymieniają się doświadczeniami i dyskutują o dokonywanych udoskonaleniach. W ten sposób udoskonalenia mogą być wprowadzane we wszystkich zakładach produkcyjnych’ kontynuuje Okesson.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1