reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© beisea-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 31 lipca 2014

Rząd zatwierdził wykonanie umowy offsetowej

Rada Ministrów zatwierdziła Protokół Stwierdzenia Wykonania Umowy Offsetowej podpisanej z firmą Thales o wartości 31,6 mln EUR.


Umowa została zawarta 27 października 2009 roku pomiędzy pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Thales Communications & Security S.A.S. Beneficjentami pięciu zobowiązań offsetowych ujętych w Umowie Offsetowej było 2 polskich przedsiębiorców: RADMOR S.A. w Gdyni oraz Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu. Umowa dotyczyła dostaw komponentów do Taktycznych Radiostacji Pola Walki PR4G F@stnet w związku z dostawą radiostacji typu RRC 9210 i RRC 9310 dla Sił Zbrojnych RP. --- Źródło: Ministerstwo Gospodarki
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2